Župnijski vrtec je zasebni vrtec s koncesijo. Izvaja vzgojo in izobraževanje za predšolske otroke po programu Kurikulum za vrtce, program, ki ga določa Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

V vrtcu izvajamo dnevni program. Program je namenjen otrokom od 11 mesecev do vstopa v šolo. Zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Izvajajo se v skladu s cilji in načeli uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce s posebnim poudarkom na pestri in raznovrstnejši ponudbi na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje.

NAŠE DELO TEMELJI NA VIZIJI »Z LJUBEZNIJO, STRPNOSTJO IN RAZUMEVANJEM SPLETAMO DOM VESELJA IN VREDNOT«.

V vrtcu je vpisanih 180 otrok, ki so razporejeni v 10 oddelkov. Vrtec je organiziran na dveh lokacijah (glavna enota in enota Kaplanija), ki se nahajata v neposredni bližini. Življenje v vrtcu se odvija v igralnicah, spodnjem in zgornjem zunanjem igrišču, Beli dvorani in drugih prostorih.

Pedagoški vodja:

Martina Trpin

Ostale enote:

Enota Kaplanija

Število otrok:

150

Število oddelkov:

10

Število vzgojiteljic:

25