Pedagoški vodja:

Alenka Pelko

Število otrok:

100

Število oddelkov:

5,5

Število vzgojiteljic:

11