Vrtec je ustanovila Župnija Železniki z Aktom o ustanovitvi dne 31. 8. 1994. Zavod je ustanovljen z namenom vzgoje, izobraževanja in varstva predšolskih otrok in ima eno enoto s tremi oddelki. Svojo dejavnost opravlja v zgradbi, ki je last ustanovitelja. Zavod je zasebni zavod s koncesijo, ki izvaja program predšolske vzgoje po Kurikulumu za vrtce, z elementi verske vzgoje. Kot pravna oseba zasebnega prava ima zavod sklenjeno Koncesijsko pogodbo z Občino Železniki od 1. 9. 1995 dalje, ko je vrtec začel delovati.

Vrtec ima prostore v preurejeni hiši, v kateri prevladuje les, ki vzbudi domačnost in toplino. V neposredni bližini so travniki in gozdovi, kar še dviguje kvaliteto bivanja. Imamo lastno kuhinjo s poudarkom na zdravi raznovrstni prehrani, v katero so vključena živila in izdelki z bližnjih kmetij.

Zaposleni vzgajamo otroke z ljubeznijo, strokovnim znanjem in osebnim zgledom ter jim omogočamo ozračje spoštovanja, razvijamo samostojnost, ustvarjalnost in odgovornost. Trudimo se, da se otrok počuti sprejetega in ima možnost razvijati svoje osebnostne potenciale.

Naš slogan je: V majhni hiši je veliko prijateljev.

Pedagoški vodja:

Tine Skok, ravnatelj

Nežka Čufar, pomočnica ravnatelja

Število otrok:

43

Število oddelkov:

3

Število vzgojiteljic:

6