Smo zasebni katoliški vrtec Blaže in Nežica s stoodstotno koncesijo, ki od oktobra 2007 deluje pod okriljem Zavoda sv. Jerneja v Slovenski Bistrici. V vrtcu imamo pet skupin (skupina prvega starostnega obdobja in kombinirane skupine). Naš cilj je pridobivanje in iskanje pravih življenjskih vrednot.

Poslanstvo vrtca izpolnjujemo s prednostnimi nalogami:

  • Z lastnim zgledom spodbujati drug drugega, otroke in starše k medsebojni strpnosti, vljudnostnim izrazom, spoštovanju, ekološkemu ozaveščanju in zdravemu načinu življenja.
  • Prizadevati si za visoko kvalitetno delo, ki temelji na zdravju, varnosti in dobremu počutju otrok ter za strokovnost dela vseh zaposlenih in spoštljive medsebojne odnose.
  • Skrbno načrtovati okolje in sredstva, ki spodbujajo k raziskovanju, učenju in kreiranju.
  • V delo z otroki uvajati sodobne pristope k učenju.
  • Z opazovanjem, raziskovanjem in sodelovalnim, izkustvenim učenjem spoznavati naravo in njene značilnosti, domač kraj, njegove naravne in družbene značilnosti, običaje in navade ter etnološke posebnosti.

V vrtcu delujejo tudi različne interesne skupine: ljudski plesi, pevski zbor, ciciban vrtnar, cici vesela šola in lutkovno – gledališka skupina vzgojiteljev našega vrtca. Z nekajletnima projektoma Vrtec in turizem in Zdravje v vrtcu skrbimo za ohranjanje zdravja in spoznavanje domačega okolja. Pri vrtcu je zelo veliko igrišče,  pohvalimo pa se lahko tudi z našim vrtom, kjer gojimo različna zelišča.

Za letošnji moto smo si izbrali pesem Toneta Pavčka:

VSI OTROCI NA SVET SO ROJENI

ZA SREČO IN DOBER PRID,

VSAK JE PODOBEN TEBI IN MENI

IN VSAK JE SONCE IN SVIT.

Ravnatelj:

Aleš Točaj, mag. prof. zgod. uč. in pouč.

Pedagoški vodja:

Kristina Vidmar Rajh, dipl. vzg. prdš. otr.

Število otrok:

92

Število oddelkov:

5

Število vzgojiteljic:

1o