Vrtec Antonina je organizacijska enota zasebnega Zavoda Šolskih sester de Notre Dame za celostno oblikovanje človeka (kratko ZAVOD ND Ilirska Bistrica). Ustanovitelj vrtca Antonina so Šolske sestre de Notre Dame.

Vrtec Antonina je bil ustanovljen kot odgovor na potrebe vzgoje in izobraževanje predšolskih otrok v občini Ilirska Bistrica. Je zasebni vrtec s koncesijo in je začel delovati 1. septembra 2009 ter je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnega programa na področju vzgoje in izobraževanja. Glavna dejavnost vrtca je vzgoja, izobraževanje in varstvo predšolskih otrok. Kot katoliški vrtec nudimo otrokom krščansko vzgojo s poudarkom na oblikovanju temeljnih krščanskih vrednot. Otroke spoštujemo kot enkratne in celovite osebnosti in jih imamo zelo radi in to jim hočemo v vrtcu tudi vsak dan pokazati. Pri tem se najbolj zavedamo, da vzgajamo z vsem, kar smo in kar delamo. Nenehno se zato odločamo za tak način življenja in služenja v vrtcu, ki spodbuja k vsestranski rasti in razvoju otroka. Kot oporne in spodbudne točke vsega našega skupnega bivanja v vrtcu so nam: Verjamem vate, zaupam ti, vem, da zmoreš, rada ti prisluhnem, mislim nate, veliko mi pomeniš, rada ti pomagam, da narediš sam, molim zate. Vizija vrtca je, da bi bil naš svet svet ljubezni, miru, pravičnosti in solidarnosti.

Pedagoški vodja:

s. Marjetka Jeralič

Število otrok:

48

Število oddelkov:

3

Število vzgojiteljic:

8