Vrtec Dominik Savio Karitas Domžale je zasebni vrtec s koncesijo, v katerem izvajamo program predšolske vzgoje po javno veljavnem nacionalnem programu Kurikulum za vrtce, ki ga prepletamo s krščanskimi vrednotami. Z osebnim zgledom otroke vzgajamo k dobremu in poštenemu življenju na temelju ljubezni do Boga in vsakega človeka.

Vizija in poslanstvo našega vrtca:

NAŠ VRTEC SMO MI, OTROCI LUČI.

V NAŠEM VRTCU S SPOŠTOVANJEM, SODELOVANJEM IN LASTNIM ZGLEDOM RAZVIJAMO IN ŠIRIMO PRIJATELJSTVO DO VSEGA STVARSTVA.

Pedagoški vodja:

Vesna Stanek, ravnateljica

Število otrok:

80

Število oddelkov:

5

Število vzgojiteljic:

12