Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva

“Poslanstvo IREŠ-a je spremljanje, evalviranje in spodbujanje razvoja katoliškega šolstva v Sloveniji in JV Evropi.”

Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva je nastal leta 2007, ko se je nekaj profesorjev Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani odločilo, da potrebujejo bolj sistematično in metodično spremljanje svoje kakovosti ter nekaj več teoretskih osnov za svoje pedagoško delo. V prvih letih je IREŠ deloval večinoma na prostovoljski bazi in pripravil nekaj zanimivih raziskav, med drugim že v prvem letu tudi raziskavo položaja prvih desetih generacij maturantov Škofijske klasične gimnazije.

V letu 2013 je IREŠ po pridobitvi mednarodnega projekta prvič delno zaposlil dva raziskovalca. Od tedaj je pričelo delo na projektih potekati razumljivo precej bolj intenzivno.

V prvih letih novega zagona se je IREŠ usmeril predvsem v pomoč štirim katoliškim gimnazijam, sodeloval pa je tudi z drugimi (katoliškimi) izobraževalnimi ustanovami. Leta 2015 je IREŠ prevzel še skrb za logistično in administrativno vodenje dela Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci.

Do danes je IREŠ izdal štiri publikacije, za svoje delovanje in delovanje katoliških izobraževalnih ustanov pa pridobil 11 mednarodnih projektov. Zainteresiranim institucijam nudi pomoč pri izvajanju različnih evalvacijskih procesov.

V svoji viziji dela do leta 2020 ima IREŠ zapisano:

 • ustvariti in definirati prepoznaven profil katoliškega šolstva v dialogu s sodobno pedagogiko;
 • skrbeti za formacijo učiteljev s pripravo različnih seminarjev in publikacij ter oblikovanje spletne platforme s primeri dobrih praks;
 • graditi povezanost in sinergijo med katoliškimi šolami vključno s podporo ustanavljanju in delovanju Alumni klubov (mreženje, skupni dogodki);
 • skrbeti za prepoznavnost katoliškega šolstva v širšem družbenem prostoru in predstavljanje dobrih praks v širšem okviru, ki presega področje katoliškega šolstva;
 • pomagati pripravljati različne skupne in posamezne projekte;
 • pomagati podpirati odgovorne za katoliške šole;
 • podpirati dejavnosti, ki ustvarjajo specifičen profil katoliških šol;
 • zasnovati inštitut, ki se ukvarja z vprašanji pedagogike, kamor se k sodelovanju povabi mlade raziskovalce.

 

V okviru dela za Komisijo za šolstvo pri SŠK ima IREŠ tudi vlogo urejanja spletnega portala Katoliško šolstvo.

 

Na naslov ires@stanislav.si se lahko obrnete za vsa vprašanja glede dela IREŠ-a, konkretno denimo:

 • z vprašanji in predlogi glede te spletne strani,
 • z vprašanji in pobudami za sodelovanje glede priprave (mednarodnih) projektov,
 • z vprašanji in željami za sodelovanje pri pripravi in/ali izvedbi različnih evalvacij v pedagoškem procesu.