Vrtec se nahaja v Stari Loki, ima 6 oddelkov, skupne prostore, veliko telovadnico in dvorano (za 250 oseb), igrišče, parkirni prostor, atelje in administrativne prostore.

Pri nas je v središču vzgoje otrok in z njim vsakodnevno dela strokovno osebje, športni pedagog (velika telovadnica), muzikolog, učitelj angleščine (native speaker), komunikolog (vzgoja za medije), v program je vključen tudi balet, v vrtcu pa deluje vzgojiteljski tim s poudarkom na projektnem delu.

Pedagoški vodja:

Alojz Snoj

Število otrok:

104

Število oddelkov:

6