Vrtec deluje po Kurikulu za vrtce, pri svojem delu pa združujemo tradicionalne krščanske  vrednote in sodobne pristope v vzgoji in izobraževanju. Kot zasebni katoliški vrtec v program redno vpeljujemo tudi verske vsebine in vsebine, ki izhajajo iz krščanskih vrednot.

Naše osnovno poslanstvo je zagotavljanje čustvene topline in duhovno zdravega okolja, v katerem se otrok počuti varnega in sprejetega ter pomoč in podpora staršem pri vzgoji otrok.

Pedagoški vodja:

Renata Koštomaj

Druge enote:

Enota Center, Enota Slomšek, Enota Vojnik

Število otrok:

170

Število oddelkov:

10

Število vzgojiteljic:

21