Rahelin vrtec je zasebni vrtec, ki deluje v okviru Župnijskega zavoda sv. Janeza Krstnika. Svoje prostore imamo v Pastoralnem domu sv. Jožefa v Preski, v neposredni bližini cerkve oz. župnišča in OŠ Preska.

Rahelin vrtec je katoliški vrtec, v katerem izvajamo celodnevni program za otroke od prvega do šestega leta starosti. Program temelji na zakonitostih pedagogike, ki jo je oblikovala Maria Montessori. Bistvo pedagogike Montessori je celovit pristop do otroka. Otroka obravnava kot celovito bitje z vsemi svojimi razsežnostmi.

Pedagoški vodja:

s. Petra Mohorko

Število otrok:

54

Število oddelkov:

4

Število vzgojiteljic:

8