Marijin vrtec je zasebni vrtec, ki ga je ustanovila župnija Cerklje na Gorenjskem. Deluje v župnijskih prostorih nekdanjega poslopja, ki so namensko preurejena v vrtec. Leta 2012 mu je občina Cerklje podelila koncesijo, zato izvaja nacionalni program za predšolske otroke.

V vrtec je vključenih 112 otrok v šestih starostno ločenih skupinah, od starosti enega leta do vstopa v šolo. Za njihovo dobro počutje v vrtcu skrbi 20 zaposlenih.

Naše vzgojno delovanje temelji na sprejemanju vsakega posameznika, ki mu z ljubeznijo ter potrpežljivostjo pomaga k celostni rasti. Način vzgoje se opira na evangeljske izkušnje in si za izhodišče postavlja temeljno usmeritev: »Ni dovolj, da imamo otroka radi – ljubezen mora tudi čutiti.« Otroku le zavest, da je sprejet, varen in ljubljen, odpira možnost za zdravo rast in razvoj. Naš cilj je vzgojiti dobre kristjane in poštene državljane. Vzgoja temelji na ljubeznivosti, razumu in veri. Otrokom želimo omogočiti čustveno okolje, ob katerem bodo doživljali sprejetost, varnost in razumevanje ter pripadnost skupini, ki zaradi svoje starostne strukture omogoča rast socialnih odnosov, spodbuja k medsebojni pomoči in spoštovanju drugačnosti.  Z zgledom ter vsebino vzgojnega dela želimo dopolnjevati primarno vzgojo v družini. Otroke želimo vzgajati v veselem krščanskem duhu, za solidarnost in odgovornost.

Pedagoški vodja:

Slavka Snedec

Število otrok:

110

Število oddelkov:

6

Število vzgojiteljic:

12