Miklavžev vrtec – župnijski vrtec

Šolska pot 1, 1370 Logatec

Publikacija

Miklavžev vrtec je zasebni katoliški vrtec s koncesijo in je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnega programa na področju predšolske vzgoje. Poleg ciljev in predlaganih vsebin, ki jih ponuja kurikul za vsa področja otrokovega razvoja, poudarjamo oblikovanje temeljnih krščanskih vrednot ter otroka vodimo k odkrivanju, spoznavanju in občudovanju sveta, v katerem živi.

Direktor: Janez Kompare

Pomočnica direktorja – pedagoški vodja:

Ljiljana Gomerčič, prof.

Število otrok:

77

Število oddelkov:

4,5

Število vzgojiteljic:

9