Hiša otrok – vrtec Montessori je zasebni vrtec, ki deluje kot enota Zavoda Antona Martina Slomška, katerega ustanovitelj je Nadškofija Maribor.

Izvajamo program predšolske vzgoje po programu Angelin vrtec, program montessori vrtca, ki ga je strokovni svet RS za splošno izobraževanje potrdil leta 2004. V dodatnem programu izvajamo katehezo Dobrega pastirja in angleščino za otroke 2. starostnega obdobja. Sodelujemo tudi z Glasbeno in baletno šolo Antona Martina Slomška in Otroško gibalnico HopHop.

Otroci so razporejeni v šest starostno heterogenih oddelkov, v tri oddelke prvega in tri oddelke drugega starostnega obdobja.

Delujemo po motu Marie Montessori: ‘Pomagaj mi, da naredim sam!’ Tako otroku pomagamo, da si sam oblikuje svoj odnos do sebe, do drugih, stvari, stvarstva ter do Boga. Okolje je urejeno tako, da otrok lahko celostno doživlja sebe in druge, se igra, raziskuje, izraža svoja čustva ter svojo osebnost in se v vsem tem uči živeti s seboj in z drugimi.

Pedagoški vodja:

Stanka Čremožnik Parpaillon

Število otrok:

99

Število oddelkov:

6

Število vzgojiteljic:

13