Vrtec pri Sv. Ani – Žiri je zasebni vrtec, ki opravlja javno službo v vzgoji in izobraževanju. Občina Žiri mu je na podlagi javnega razpisa z odločbo dodelila koncesijo. V vsakem polnem oddelku izvajata program vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. Delo zavoda vodi direktor, upravlja ga svet zavoda, za uresničevanje vzgojno varstvenega dela pa je odgovorna pedagoška vodja.

Direktor:

Igor Jereb

Pedagoška vodja:

Mojca Jereb

Število otrok:

43

Število oddelkov:

2,5

Število vzgojiteljic:

5