Varstvo v Hiši otrok Frančiška Sedeja poteka po načelih metode, ki jo je razvila Marija Montessori. Ta pedagoška metoda temelji na dveh ključnih spoznanjih, ki sta: srkajoči um in občutljiva obdobja v otrokovem razvoju. Pri metodi montessori otroku zagotovimo skrbno pripravljeno okolje, ki je prilagojeno njegovim značilnostim in potrebam. V njem se otroci svobodno gibljejo ter sami izbirajo, s katerimi materiali bodo delali (organizirana svoboda). Vsi materiali so oblikovani tako, da pomagajo pri intelektualnem razvoju, spodbujajo zbranost, samostojnost, ustvarjalnost, usklajenost gibanja ter občutek za red.

Celotno vzdušje med otroki temelji na medsebojnem spoštovanju, svobodi, odgovornosti in urejenosti. Pedagogika montessori v otrocih prebuja samomotivacijo, samodisciplino in samospoznavanje ter omogoča veselje do učenja.

Naše varstvo temelji na krščanskih vrednotah in tradiciji. V varstvu praznujemo krščanske praznike in spoznavamo njihovo krščansko tradicijo.

Del programa za otroke med 3 in 6 let je Kateheza Dobrega pastirja, ki pomaga otroku na njemu lasten način odkrivati svojo duhovnost in vero.

Pedagoški vodja:

Jaka Vogrinčič Bizjak

Število otrok:

30

Število oddelkov:

2

Število vzgojiteljic:

4