Vrtec Lavra je zasebni katoliški vrtec s koncesijo in deluje kot organizacijska enota Miklavževega zavoda Murska Sobota na dveh lokacijah: v Murski Soboti in na Tišini.

Poslovni čas v enoti Murska Sobota je od 6.00–16.15; v enoti Tišina pa od 6.30–16.00.

V vrtcu Lavra delujemo po smernicah Kurikula za vrtce, ki jih bogatimo z verskimi vsebinami. Pri poslanstvu vzgoje se poslužujemo tudi znanj svetovno priznanega vzgojitelja Janeza Boska, ki je v vzgojo vpeljal t.i. preventivni sistem, ki poudarja, da skupaj z otroki ustvarjamo dom in družinsko ozračje, kjer so temeljne vrednote varnost, sprejetost, predvsem pa, da vsak začuti, da je dragocen in ljubljen.

Življenje v vrtcu poteka v starostno kombiniranih oddelkih (1–6 let), ki otrokom omogočajo, da živijo z brati in sestrami v isti skupini. Starejši otroci ob tem razvijajo čut odgovornosti in nežne obzirnosti, mlajši otroci pa ob njih prejemajo več spodbud za osebni razvoj.

Direktorica Miklavževega zavoda Murska Sobota:

Martina Golavšek

Pedagoški vodja:

Jožica Merlak

Število otrok:

85

Število oddelkov:

5

Število vzgojiteljic:

13