Škofijska klasična gimnazija je katoliška gimnazija, ki izvaja javnoveljavni gimnazijski program in deluje znotraj Zavoda sv. Stanislava. Posebnost predmetnika je predmet vera in kultura, ki ga javne šole nimajo. Latinščina je obvezna za vse dijake, vsak letnik pa ima tudi en grški oddelek.

Poslanstvo Škofijske klasične gimnazije je izobraževanje in vzgoja posameznika v skupnosti na temelju krščanskih vrednot in klasičnosti v razgledano, ustvarjalno in plemenito osebnost, pripravljeno za nadaljnjo celostno rast in odgovorno življenje v družbi.

Velik poudarek je namenjen razrednim skupnostim, ki se krepijo na ekskruzijah, duhovnih obnovah in ob skupnem sodelovanju na dogodkih, kot so pevski festival, razredne jaslice, dramski maraton, športna tekmovanja …

Na gimnaziji deluje pet pevskih zborov, v katerih prepeva več kot polovica dijakov, likovna šola, delavnica grafičnega oblikovanja, številni športni krožki (nogomet, košarka, športno plezanje …), podjetniški krožek, dramski krožek, angleška dramska skupina, krožek uporabne elektronike, mladi in denar, filozofski krožek, kemijski krožek, družbeno-politični krožek Škofijska strela, programiranje za začetnike, fizikalni krožek, tečaj italijanskega jezika …

Dijaki in dijakinje imajo veliko možnosti za izmenjave, saj gimnazija sodeluje z več kot tridesetimi drugimi šolami v različnih evropskih državah.

Ravnatelj:

Simon Feštanj

Število dijakov:

625

Število oddelkov:

21

Število učiteljev:

63