Ravnatelj:

dr. Samo Repolusk

Število dijakov:

344

Število oddelkov:

13

Število učiteljev:

38