Gimnazija Želimlje je postavljena v mirno okolje na zelenem obrobju Ljubljanskega barja. Po zgledu svojega ustanovitelja sv. Janeza Boska skušajo salezijanci in njihovi sodelavci mlade vzgajati v dobre kristjane in poštene državljane.

Ob rednem izobraževanju je poskrbljeno tudi za veliko zanimivih obšolskih dejavnosti. Študijska potovanja po Evropi in dnevi komunikacije na Pohorju oz. v Veržeju zaokrožujejo zelo pestro ponudbo.

Ob Gimnaziji Želimlje je tudi dijaški dom, v katerem biva večji del dijakov, saj se na šoli izobražujejo dijaki iz cele Slovenije in celo zamejstva.

Vzgoja temelji na zaupanju in odgovornosti. To vnaša v medsebojne odnose svojevrstno ozračje domačnosti in prijateljstva.

Ravnatelj:

Peter Polc

Število oddelkov:

10

Število dijakov:

302

Število učiteljev:

28