Ravnatelj:

Vladimir Anžel

Število dijakov:

277

Število oddelkov:

11

Število učiteljev:

34