Jegličev dijaški dom je zasebni katoliški dijaški dom, ki deluje v Zavodu sv. Stanislava. V domu biva približno tretjina dijakov Škofijske klasične gimnazije in približno 30 dijakov drugih srednjih šol. Vzgojno delo temelji na javnoveljavnem Vzgojnem programu za dijaške domove.

V domu imajo dijaki celotno oskrbo, dobre pogoje za bivanje ter številne možnosti za vključevanje v interesne dejavnosti. Bistveno za življenje v domu je, da imajo mladi tu družbo vrstnikov, ki spodbuja pozitivne vrednote, in se naučijo živeti v skupnosti, kar je zelo pomembno pozneje v življenju. Dijaki so razporejeni v vzgojne skupine, ki jih vodijo vzgojitelji. Cena bivanja in oskrbe je enaka kot v vseh ostalih javnih dijaških domovih po Sloveniji.

Ravnatelj:

Rihard Režek

Število dijakov:

230

Število vzgojnih skupin:

7

Število vzgojiteljev:

8