Dijaški dom Antona Martina Slomška je namenjen dekletom in fantom, ki se šolajo na katerikoli srednji šoli v Mariboru in prihajajo iz vse Slovenije. Prednost doma je v tem, da je v 
isti stavbi kot Škofijska gimnazija in Biotehniška šola. Vzgojno-izobraževalno delo temelji na javno veljavnem Vzgojnem programu za dijaške domove.

V Dijaškem domu A. M. Slomška si prizadevamo za ustvarjanje ugodnega okolja za celostni razvoj vsake osebe na temelju krščanskih in splošno človeških vrednot. Mladostniku pomagamo pri odkrivanju lastnih sposobnosti in darov, da bi tako bili  sposobni odgovorno sprejeti izzive sodobnega življenja. Prav tako spodbujamo pozitivno vrednotenje sebe, sočloveka, družbe, različnih kultur, naravnega sveta ter človekov odnos do Boga; oblikujemo odprt prostor za dialog, ustvarjamo prostor dobrih medsebojnih in medgeneracijskih odnosov ter skrbimo za varnost med vrstniki. Ob vsem tem nudimo strokovne in materialne pogoje za razvoj posameznika.

V domu imajo dijaki celotno oskrbo in dobre pogoje za življenje in delo, v vzgojnih skupinah pod strokovnim vodstvom vzgojitelja. Družba vrstnikov, ki spodbuja pozitivne vrednote, je neprecenljiva. V dijaškem domu imamo 175 ležišč za dijakinje in dijake v večinoma dvoposteljnih sobah. Prav tako pa tudi skupne – dnevne prostore za druženje, učenje in ustvarjanje.
Na razpolago je jedilnica, telovadnica, kapela, kabineti, dvorana, knjižnica ter čudovito zeleno in mirno okolje za sprostitev.

V dijaškem domu delujejo številne interesne dejavnosti, pripravljamo skupne dogodke (tematske večere, plese, ekskurzije itd.) in se vključujemo v različne projekte na državni in mednarodni ravni. Med drugim smo vključeni v MEPI – mednarodno priznanje za mlade.

Ravnateljica:

dr. Lidija Hamler

Število vzgojnih skupin:

6

Število dijakov:

175

Število vzgojiteljev:

6