Dijaški dom Škofijske gimnazije Vipava je bil ustanovljen leta 1994. Deluje v sklopu Škofijske gimnazije Vipava kot zasebni dijaški dom. Po preselitvi gimnazije v nove prostore so bili med letoma 1999 in 2001 stari prostori šole preurejeni in prenovljeni za potrebe dijaškega doma. Dijaški dom sestavljata dve stavbi. Ena je namenjena dekletom, druga fantom, povezujejo pa ju skupni prostori, namenjeni za druženje dijakov. Vse sobe so sodobno urejene s kopalnico. Vsi prostori so dostopni tudi invalidom, saj je v vsaki stavbi dvigalo. Vsaka stavba pa ima tudi posebno sobo, namenjeno invalidom.

Delo v dijaškem domu je organizirano v štirih vzgojnih skupinah. Vsi vzgojitelji so vsak dan popoldan s svojo vzgojno skupino.  Dijaški dom je odprt v času pouka ali dejavnosti v šoli. Dijaki odhajajo domov v petek popoldne ali zadnji dan pouka, prihajajo pa v nedeljo popoldan ali v ponedeljek zjutraj oziroma prvi dan pouka. Vzgojno delo z dijaki v dijaškem domu temelji na krščanskih vrednotah z velikim poudarkom na oblikovanju osebnosti mladih ter njihove skupnosti. Dijakom nudimo urejene razmere za bivanje in delo oziroma učenje ter dovolj priložnosti za interesne dejavnosti in duhovno življenje. Dijake spodbujamo k medsebojni učni pomoči. Lahko se udeležujejo obšolskih dejavnosti, ki potekajo v šoli. Vsak od vzgojiteljev pa vodi določeno interesno dejavnost v dijaškem domu v popoldanskem ali večernem času.

Vzgojitelji:

Ivica Čermelj, pomočnica ravnatelja za dijaški dom, specialni pedagog – učitelj za motnje vedenja in osebnosti in vzgojitelj v dijaških domovih, svetnik.

Katarina Bittner Gerželj, profesor sociologije in zgodovine.

Simon Cigoj, univerzitetni diplomirani teolog, mentor.

Robert Rolih, univerzitetni diplomirani teolog, mentor.

Število dijakov:

83

Število vzgojnih skupin:

4