01 470 21 16, 040 367 131

Ravnatelj:

Gašper Otrin

Število dijakov:

218

Število vzgojnih skupin:

8

Število vzgojiteljev:

8