Drage bralke in bralci,
zelo nas veseli, da ste se znašli na spletnih straneh portala Katoliško šolstvo!

Odločili smo se, da stran objavimo prav ob državnem prazniku, ko večina šolarjev zaključuje s svojim delom v šolskem letu. Učitelji in profesorji imajo pred seboj še nekaj dela in obveznosti (deloma pa se bodo z njimi družili tudi še tisti učenci in dijaki, ki med letom niso v celoti izpolnili svojih obveznosti).

Na vsak način pa je čas poletnih počitnic čas premisleka, refleksije in načrtovanja poti v prihodnje. Za učence, dijake, učitelje in profesorje. In v ta čas želimo vstopiti s to spletno stranjo.

Povod za spletno stran

Komisija za šolstvo se je na pobudo deležnikov različnih izobraževalnih institucij odločila, da za vse vzgojne in izobraževalne ustanove, ki jim želi služiti po svojem delovanju, pripravi spletno mesto, kjer bodo lahko z uporabo vseh orodij, ki jih omogoča tehnika, gradili skupnost, se medsebojno bogatili in rastli.

Osnovni impulz za spletno stran je prišel s strani pedagoških vodij katoliških vrtcev, ki so izrazili, da bi potrebovali način, kako bi med seboj lažje komunicirali in predvsem skupno načrtovali dejavnosti. Na to iniciativo je nato Komisija za šolstvo pričela z razvijanjem ideje in je v spletno stran vključila še nekatere druge potrebe in želje, ki jih je želela izpolniti.

Spletna stran v svoji objavljeni obliki ni zaključen izdelek. Zavestno smo se odločili, da do projekta pristopimo v več fazah. Za osnovni namen in ozadje spletnih strani ste povabljeni, da si preberete njihovo predstavitev na zavihku “O nas“. Na tem mestu želimo orisati strukturo, ki je že postavljena, in načrte za nadaljnji razvoj.

Struktura spletne strani

Stran v svojem trenutnem obsegu je postavljena predvsem kot zbrana skupna predstavitev vseh institucij, ki so zastopane v Komisiji za šolstvo pri SŠK. Na strani se tako predstavljajo katoliški vrtci, obe osnovni šoli, vse štiri gimnazije z dijaškimi domovi in končno tudi glasbene šole ter študentski domovi. Vse predstavitve so zbrane v neki osnovni obliki in jih bomo predvidoma še dopolnjevali in razširjali. V končni obliki spletne strani razmišljamo o tem, da bi samo predstavitev oblikovali še nekoliko bolj dinamično in interaktivno.

Sama predstavitev vseh ustanov se nadgrajuje s stranjo novic, kjer bodo obiskovalci strani lahko nekoliko bolj sledili življenju po posameznih ustanovah. Neko dodano vrednost (kot tako radi rečemo) spletnega portala vidimo predvsem v primeru, če bi ustanove same videle, da jim je v interesu s svetom deliti svoj utrip. Gotovo je dobro že to, da so nekje na enem mestu zbrane vse ustanove in o njih zapisane osnovne informacije. Želimo pa si, da bi obiskovalci spletnih strani lahko na njih zares začutili katoliško šolstvo. Da bi vedeli ne le kaj obsega, ampak tudi, kako živi in diha. In v ta namen smo se odločili vsem deležnikom omogočiti dodajanje in urejanje novic za svojo ustanovo.

Tretji glavni element, ki smo ga na spletno stran postavili v prvi fazi, pa so izpostavljene novice. Gre za štiri rubrike, za katere bo skrbelo uredništvo portala in jih bo tedensko posodabljalo. V ciklu štirih tednov se bodo tako od septembra dalje zvrstili štirje članki iz rubrik “Gostujoče pero“, “Vzgajamo ljudje“, “Naše šole” in “Po svetu“. Vabljeni, da si namen posamezne rubrike preberete v njenem uvodnem, predstavitvenem prispevku.

Motivacija za obstoječo strukturo

V ozadju strukture, kot smo jo zaenkrat zastavili, stojita predvsem dve želji. Ti dve želji sta graditi skupnost in učiteljem ter drugi zainteresirani javnosti ponuditi kvalitetne vsebine, ki bi jih pritegnile in jim pomagale na njihovi poti.

Zavedamo se izjemnega pomena, ki jo ima skupnost za uspeh na katerem koli področju. In tu izobraževanje ni nobena izjema. Skupaj lahko dosežemo več. Med seboj delimo ideje, izmenjujemo dobre prakse, nadgrajujemo drug drugega, se spodbujamo in smo si v oporo. In v Cerkvi smo prepričani, da je tudi skupnost mogoče nadgraditi, in sicer v občestvo. Zato si želimo graditi občestvo zaposlenih v izobraževalnih ustanovah. Ne le skupnost. Naš cilj ni le skupno delovanje, ampak sočutenje, medsebojna naklonjenost in skrb drug za drugega. Naš cilj bo dosežen, ko se bo vzgojiteljica v vrtcu veselila uspeha študenta v študentskem domu, ko bosta oče in mati osnovnošolca nek večer zmolila očenaš za učitelje njunega otroka in še za vse druge zaposlene v (katoliških) vzgojnih ustanovah.

Zato želimo h gradnji tega občestva prispevati svoj košček. Želimo predstaviti, o kom se sploh pogovarjamo, pokazati, kaj počne, kaj ga veseli in kaj navdihuje. In po drugi strani želimo, da vsakdo v tej skupnosti, v tem občestvu najde nakaj zase. Z učitelji, vzgojitelji, s starši in vsemi pedagogi se želimo srečevati tam, kjer ti dejansko so. Želimo se posvetiti njihovim vprašanjem, dilemam, njihovi situaciji in izzivom, s katerimi se soočajo.

Zato je druga želja, ki stoji za spletno stranjo, ponuditi kvalitetne vsebine. Tiste, ki bodo kvalitetne za uporabnike. Tiste, ki jih bodo uporabniki želeli in potrebovali. In tu nas gotovo čaka dolga pot. Pot, na kateri bomo potrebovali vaš odziv in vaše sodelovanje ter včasih tudi vaše potrpljenje.

Načrti za prihodnost

Spletna stran ni zaključena. Razvoj in spreminjanje sta inherentno že v njej, ker želimo ostajati aktualni. Vseeno pa ostaja kar nekaj povsem določenih načrtov, ki še niso realizirani. Kljub temu pa se nam zdi smotrno, da objavimo vsaj to prvo ogrodje in nato nanj pripenjamo ostale stvari.

Ena ključnih komponent, ki jih stran še pričakuje, je prepost in uporaben ter uporabniku prijazen koledar. Toliko dogodkov se odvija po vseh katoliških ustanovah, toliko je bogastva, ki bi ga lahko tudi delili. Želja po tovrstnem koledarju je bila ena najbolj izpostavljenih tudi s strani deležnikov pri Komisiji za šolstvo. Žal koledarja še nismo uspeli integrirati v samo spletno stran. Deloma tudi zaradi tega, ker smo glede samega koledarja precej zahtevni. Posameznim ustanovam namreč želimo omogočiti, da stvari v koledar nalagajo interno in uporabnikom, da izbirajo, katere dogodke želijo videti prikazane v koledarju. Nekdo si bo tako morda želel ogledati le dogodke nekega specifičnega vrtca, ker ga obiskuje njegov otrok, nekdo drug bo želel videti vse dogodke, povezane z glasbo, in bo opazoval le dogodke, odprte za javnost s področja kulture. Vse to želimo omogočiti v prihodnje.

Poleg tega bo spletna stran pridobila tudi svojo knjižnico. V njej bodo objavljene spletne publikacije s področja šolstva, dokumenti, namenjeni učiteljem in vzgojiteljem ter vsem pedagogom.

Del te knjižnice bo najverjetneje dostopen le ob prijavi na portal. Del pedagoških delavcev je namreč izrazil željo po neke vrste študijskih skupinah, po možnosti, da bi znotraj svojega kroga lahko predebatirali določena vprašanja, da bi delili določene priprave ali aktivnosti … Sama izvedba strani za prijavljene uporabnike še ni dorečena, vsekakor pa načrtujemo v prihodnje del portala nameniti le ožji ciljni publiki, ki je izrazila željo po tem.

Tehnično povezano je tudi vprašanje razpravljanja pod objavami in komentiranja. V prihodnje načrtujemo omogočenje te možnosti, podobno kot pri uporabniških straneh pa tudi tu še nismo dorekli vseh podrobnosti.

Zadnja trenutno načrtovana dopolnitev spletnega portala pa je tudi kratka predstavitev v angleščini, da bo Komisija za šolstvo ali kdorkoli drug to spletno stran lahko uporabljal tudi kot neko okno v svet. Da bomo mogli zainteresirani tuji javnosti vsaj v grobem predstaviti situacijo katoliškega šolstva v Sloveniji.

Prošnja za sodelovanje

In sedaj se vračamo nazaj k počitniškemu času, ki je tako ugoden za refleksijo in načrtovanje. Na vas se obračamo s prošnjo za sodelovanje. Zelo nas zanima vaše mnenje, vaš odziv na spletno stran. Zanimajo nas vaši predlogi, vaše želje, vaše potrebe. Seveda bomo veseli spodbudnih besed, veseli pa bomo tudi konkretnih predlogov. Portal si želimo ustvajati skupaj za vami, z bralci, ki vam je namenjen. Ne želimo, da ostane sam sebi namen, ampak resnično upamo, da bomo lahko skupaj gradili občestvo in vam služili tako, da vam bomo pripravljali vsebine, ki vam bodo lahko v rast, navdih ali samo potrditev na vaši poti.

Za vse odzive, komentarje in predloge nas lahko kontaktirate na e-poštnem naslovu: solstvo@rkc.si ali v anonimnem obrazcu spodaj.