Slovenski kontekst

Več kot 4.000 otrok in mladih in več 400 zaposlenih pedagoških delavcev deluje v okviru nekaj več kot 40 katoliških vzgojnih ustanov v Sloveniji. Številka ni velika v absolutnem smislu. Tudi v relativnem smislu, glede na primerjavo s celotno populacijo, je odstotek tistih, ki so v svojih generacijah vključeni v katoliško izobraževanje in obiskujejo katoliške vrtce, šole, gimnazije, domove ali glasbene šole, majhen. V povprečju se giblje nekje okoli dveh odstotkov. (Vemo pa, kaj je že Jezus dejal o soli in kvasu …)

Že v naši bližnji evropski okolici so te številke nekoliko drugačne. Če pa svoj pogled razširimo še čez obzorja oceanov na druge celine, pa lahko vidimo, da je tam slika precej drugačna – ne le zaradi številk in odstotkov, ampak v največji meri tudi zaradi povsem drugačnih življenjskih situacij ljudi in narodov. Poslanstvo Cerkve je vedno usmerjeno v človeka. V Evropi, kjer imamo ljudje dostop do kvalitetnega državnega šolstva, kjer je življenjski standard izjemno visok, kjer je malo težav z nepismenostjo, zgodnjim zapuščanjem šol, mladostniško kriminaliteto, je pot do tega človeka, služenje temu človeku povsem drugačno, kot je v Južni Ameriki, Afriki, Aziji …

Če se za hip ustavimo v našem evropskem okolju, velja izpostaviti, da je Slovenska škofovska konferenca (konkretno njena Komisija za šolstvo) članica Evropske zveze katoliških šol (Commité Européen pour l’Enseignement Catholique – CEEC). V zvezo je včlanjenih 29 organizacij, ki zastopajo katoliška šolstva po svojih državah. Skupno se pogovarjamo o skoraj 9.000.000 mladih in skoraj 35.000 šolah. Kljub precejšnjim razlikam v številkah – v Franciji je denimo več kot 2.000.000 mladih v katoliških šolah, na Irskem pa je delež mladih v katoliških šolah kar 90 % – je ta evropski kontekst v marsičem zelo naš. Podobne so težave in izzivi, s katerimi se soočamo.

Del vesoljne Cerkve

Nekoliko smo nakazali širši kontekst katoliškega izobraževanja. Katoliške šole vedno izpolnjujejo posebno poslanstvo znotraj družb, v katerih delujejo. Opravljajo tudi posebno poslanstvo znotraj Katoliške Cerkve. Navkljub družbenemu diskurzu, ki včasih delo Cerkve prikazuje v luči stranpoti (iz preteklosti in daljne preteklosti) ali pa preko insinuiranega interesa za pridobivanje vpliva in finančne moči, je motivacija Cerkve v šolstvu v resnici v skrbi za človeka, h kateremu je poslana. Skrb za človeka je bila tista, ki je v delovanju vodila Jezusa, ki je oznanjal in ljudi poučeval. In on kot model najboljšega učitelja, je tisti, ki vodi in usmerja tudi način delovanja katoliških šol.

Konkretne dejavnosti in aktivnosti, metode in orodja pa se od situacije do situacije razlikujejo. In ne glede na to, da je naša situacija specifična in izzivi, s katerimi se soočamo, niso enaki tistim, s katerimi se soočajo v drugih državah, je prav to skupno poslanstvo, skupna poklicanost tista, ki nas povezuje v eno občestvo Cerkve, občestvo njene vzgojne in izobraževalne vizije. In znotraj tega občestva si imamo kaj za povedati, imamo izkušnje, ki si jih lahko delimo, lahko drug drugega česa naučimo.

Zavedati se moramo, da se lahko tudi v Sloveniji učimo od povsem drugačne situacije v Libanonu, Maroku, Peruju … Pristopov in praks iz povsem drugačnih okolij verjetno ne bomo mogli kopirati, morda pa nas bodo lahko navdihnili, da sami razvijemo kaj novega, morda le, da sami na svojo situacijo pogledamo z drugega zornega kota. Morda pa le začutimo človeka v drugi situaciji, se zavemo njegovih stisk in z njim veselimo njegovih uspehov. In za našo »katoliškost« je to že samo po sebi lep in velik dosežek.

Namen rubrike

Z rubriko »Po svetu« želimo na spletnem portalu Katoliško šolstvo spodbujati to, kar smo opisali. Želimo si, da bi se zaposleni v katoliških šolah zavedali, da so del velikega svetovnega občestva. Upamo, da bomo vsi, ki delujemo v vzgoji, tudi na ta način začutili, da pripadamo poslanstvu, ki si ga po svetu delijo mnogi. Z bogastvom, ki ga prinaša pestrost in raznolikost situacij po svetu, pa želimo spodbujati tudi nekoliko bolj reflektiran pogled na našo lastno situacijo.

Veseli bomo, če bo kdo tudi zaradi prebiranja člankov v tej rubriki, prišel do kakšnih novih spoznanj, če bo nekoliko razširil svoja obzorja, morda celo dobil kakšno spodbudo ali idejo za svoje lastno delo.

Po svetu je ena izmed štirih izpostavljenih rubrik (druge tri so še »Gostujoče pero«, »Vzgajamo ljudje« in »Naše šole«), ki jih bo urejalo uredništvo spletnega portala in se bodo tedensko posodabljale. To pomeni, da bo vsake štiri tedne na vrsti nova zgodba iz druge države. Zaradi sorodnosti situacij in zanimivosti branja ter relevantnosti za obiskovalce spletnih strani bodo primeri tujih držav večinoma vzeti iz evropskega konteksta.

V nekaj alinejah:

  • Z rubriko »Po svetu« želimo v prostoru katoliških vzgojnih ustanov graditi občutek skupnosti. Preko rubrike želimo ustvarjati občestvo pedagoških poklicev. Trudili se bomo, da bodo obiskovalci spletnih strani v člankih našli spodbude, motivacije ali pa zgolj vprašanja ali nove perspektive.
  • V člankih bomo najpogosteje ostajali v Evropi, v državah članicah CEEC. V teh prispevkih bomo vedno v grobem orisali posamezni šolski sistem, pojasnili vlogo katoliških šol v izbrani državi, podali nekaj številk in izpostavili kak izziv, s katerim se v državi soočajo, ter pot, ki jo ubirajo za soočenje s tem izzivom. V kolikor bo mogoče, bomo vedno poleg zapisanega objavili še kak zanimiv pogovor s kom iz države, ki si jo bomo ogledovali.
  • Sem in tja bomo rubriko »Po svetu« posvetili tudi kakšnemu izjemnemu dogodku v zvezi s šolstvom kje po svetu. Tako bomo že septembra, ko bomo začeli z rednim objavljanjem rubrike, objavili poročilo o prvem svetovnem srečanju katoliških šol, ki ga je vatikanska Kongregacija za katoliško vzgojo pripravila konec prejšnjega leta v Rimu.