Seminarja v obliki predavanj in delavnic, ki ga je organiziral Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva ob sodelovanju z zaposlenimi v Zavodu sv. Stanislava in zunanjo predavateljico, se je udeležilo več kot 30 pedagoških delavcev, zaposlenih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, gimnazijih in dijaških domovih. Čeprav udeleženci in udeleženke poučujejo otroke in mladostnike različnih starostnih obdobjih, so se izobraževanja udeležili z željo, da bi ozavestili pomen celostne vzgoje. Seminar je bil tudi odlična priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj, saj so slušatelji in slušateljice prihajali iz zelo različnih šol in okolij.