Zasebno šolstvo za skupno dobro

Zbornik prispevkov za doprinos k javni razpravi

Ob širši javni razpravi, ki se je odvila ob vprašanju spoštovanja odločbe Ustavnega sodišča o odpravi diskriminacije staršev otrok na zasebnih osnovnih šolah, in številnih iniciativah, ki so se že oblikovale, smo se na zasebnih osnovnih šolah odločili prispevati svoj delež k tej razpravi.

V ta namen smo pripravili krajši zbornik, ki med drugim vključuje predstavitev Montessori pedagogike, kritično osvetlitev odločbe ustavnega sodišča, ki opozarja na nekatere nenatančnosti, ki so se pojavile v javni razpravi. Poleg tega se zbornik posveča konceptualnim vprašanjem javnega in zasebnega in deloma odgovarja tudi na zbornik “Komu je napoti kakovostno javno šolstvo”, ki ga je pred časom izdal Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ), pri čemer se precej podrobno poglobi v primer Švedske, ki je bil nedavno (tudi v omenjenem zborniku) izpostavljen v Sloveniji.

Želimo si, da bi bila razprava v javnosti bolj informirana, da zaradi delnih informacij ne bi prihajalo do neutemeljenih strahov in predsodkov. Prepričani smo, da zasebne šole podobno kot državne delujemo predvsem za skupno dobro vseh državljanov. Še vedno pa velja poudariti, da bi bile zasebne osnovne šole tudi po odpravi diskriminacije in uvedbi 100-odstotnega financiranja programa za državo cenejše. Sredstva za prostore, opremo, vzdrževanje in investicije ter specifičnosti znotraj programa bi namreč tudi vnaprej moral zagotavljati ustanovitelj oziroma starši otrok, ki se odločajo za te šole. Strahovi pred morebitnim profitnim ustanavljanjem novih šol so prav tako odveč, saj Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja jasno določa, da osnovne šole ne smejo ustvarjati oz. deliti dobičkov.

Javna predstavitev zbornika

V petek, 10. junija, je na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja potekala predstavitev zbornika, na kateri so avtorji prispevkov novinarjem in zainteresirani javnosti predstavili nekaj poudarkov ter odgovarjali na zastavljena vprašanja. Direktor zavoda in sourednik zbornika dr. Roman Globokar je uvodoma pojasnil željo po plemenitenju javne razprave in razbijanju neutemeljenih predsodkov. Poudaril je, da je strah pred 0,7 % velikim deležem osnovnošolskih učencev, ki obiskujejo zasebne osnovne šole, odveč.

V nadaljevanju je mag. Melita Kordeš Demšar predstavila nekaj elementov, s katerimi se v praksi srečujejo na Montessori osnovni šoli, in izpostavila odlično sodelovanje med državnimi in zasebnimi šolami. Mag. Miha Skubic, oče otrok na zasebni osnovni šoli in pravnik, je predstavil odgovor na neutemeljene očitke, ki jih je bilo po izreku odločbe deležno Ustavno sodišče. Dr. Tadej Rifel, raziskovalec Inštituta za raziskovanje in evalvacijo šolstva (IREŠ), je predstavil svoj prispevek, v katerem se navezuje na tematike, ki jih naslavlja SVIZ-ov zbornik, Marko Weilguny (IREŠ) pa je predstavil nekoliko širši vpogled v švedsko situacijo, ki jo prav tako prikazuje omenjeni zbornik.

VLJUDNO VABLJENI, DA SI OGLEDATE ZBORNIK NA POVEZAVI

V  kolikor bi želeli brezplačni tiskani izvod, nam lahko pišete na ires@stanislav.si.