Osnovna šola Alojzija Šuštarja je katoliška osnovna šola, ki deluje znotraj Zavoda sv. Stanislava. Odprta je za vse, ki sprejemajo njeno nazorsko usmeritev. Od običajne javne šole je ne ločijo le duhovne vsebine, temveč tudi pozornost, ki jo posvečajo ročnim spretnostim, umetnosti in gibanju. Program je sestavljen iz obveznega in razširjenega programa. Šola učencem in učenkam omogoča da čim bolj v polnosti razvijajo svoje talente, zato poleg kakovostnega pouka ponuja tudi številne obšolske dejavnosti, ki so jim na voljo brezplačno. Zaradi svoje pisanosti in barvitosti se imenuje tudi Šola tisočerih talentov.

Ravnateljica:

Nuša Pohlin Schwarzbartl

Število otrok:

449

Število oddelkov:

18

Število učiteljev:

56