Tri leta po Škofijski klasični gimnaziji je v Zavodu sv. Stanislava zaživela tudi glasbena šola, ki v šolskem letu 2016/17 zre na preteklih 20 let svojega delovanja in oblikuje vizijo za prihodnost.

Simpozij ob jubileju

Snovalci simpozija so želeli dopolniti pogled na lastno identiteto in na z njo povezane načine sobivanja in vpliv na prihajajoče rodove: izziv je večplasten, zahteven in lep. Prispevki na simpoziju so razširili obzorje in osvežili navdih za prihodnje delovanje, ki sme biti drzno, inovativno, predvsem pa mora biti uravnoteženo in segajoče v skrivnostne globine človeka, posebno še mladostnika. Tematika simpozija se je zato gibala med tremi poudarki: umetnost, duhovnost, vzgoja/šolanje.