Sodelujoči, med njimi je bil iz Slovenije dr. Roman Globokar, tajnik Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci, so ugotovili veliko raznolikost tako glede deleža kot udeležbe muslimanov pri katoliških verskih vsebinah v različnih evropskih državah.

V Albaniji je delež muslimanov v katoliških šolah kar 35 %. Težav z njihovim vključevanjem v katoliški verski pouk nimajo, saj je le-ta prepovedan tudi v zasebnih šolah. Prepoved verskega pouka v katoliških šolah imajo tudi na Švedskem in v Franciji, kjer število muslimanskih učcencev v katoliških šolah stalno narašča.

V nekaterih državah so namesto verouka začeli uvajati nekonfesionalni pouk o religijah, ki ga obiskujejo vsi učenci katoliških šol ne glede na versko pripadnost (npr. Nizozemska, Danska). Drugod tudi v katoliških šolah zagotavljajo muslimanski verski pouk muslimanskim učencem (Avstrija, Nemčija, Bosna in Hercegovina). Nekateri omogočajo, da se muslimanski učenci odjavijo od katoliškega verouka oz. da izberejo alternativni predmet etika (Češka). V veliko državah pa še vedno velja, da tudi muslimanski učenci obiskujejo katoliški verski pouk (Španija, Italija …).

Pravilno razumevanje katoliške identitete vsakogar odpira za dialog in medsebojno bogatenje.

Dejstvo je, da vedno bolj pester medkulturni in medverski spekter odseva tudi znotraj katoliških šol in da je treba ustrezno odgovoriti na konkretne izzive. Udeleženci so se strinjali, da mora vzgoja v katoliških šolah vsakemu pomagati, da postane boljši človek, in pri tem upoštevati tudi versko svobodo.

Prihodnja 90. skupščina združenja bo v začetku novembra v Ljubljani. Gostitelj srečanja bo Komisija za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci. Glavna tema pa bo avtonomija katoliških šol v Evropi.

Povezto po prispevku Romana Globokarja, objavljenem v Družini 2. 4. 2017.