Skozi recitale dijakov, epske uprizoritve Dantejeve Božanske komedije in literarni oris osrednjega govorca dr. Andreja Capudra so bili vsi prisotni popeljani iz temnega pekla, preko vic in očiščenja v svetla nebesa.

“Naj velja, kar hoče, nebesa morajo biti naša!” je Slomškova misel in rdeča nit praznovanja. Tu lahko potegnemo vzporednico z včasih brezupnimi prizadevanji za katoliško šolstvo v Mariboru, okupacijo med 2. svetovno vojno in nacionalizacijo po njej, ko je bila stavba na Vrbanski cesti Cerkvi odvzeta, nato pa po osamosvojitvi očiščevanje, obnova, gradnja ter pred skoraj desetimi leti selitev zavoda na novo, svetlo lokacijo sredi prelepe narave. Kot je poudaril g. nadškof msgr. Alojzij Cvikl, Zavod A. M. Slomška ni samo izobraževalna ustanova, temveč prostor, kjer se mladi lahko srečajo s pravimi vrednotami in kjer lahko celostno rastejo.

Prvi razredniki so pred 20 leti tvegali pot v neznano, zato se jim je g. direktor dr. Ivan Štuhec posebej zahvalil. Prav tako vsem profesorjem in profesoricam ter dijakinjam in dijakom, ki so bili ali so del Slomškovega vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Ob koncu akademije sta v izvedbi pevskega zbora in orkestra še posebej slovesno zadoneli nova gimnazijska himna z besedilom “20 let smo skupaj, gremo vsi v pravo smer, vsi povezani …” ter Slomškova ponarodela “V nebesih sem doma”, ob kateri tudi obiskovalci niso ostali tiho.

Več fotografij je na FB profilu Škofijska gimnazije Antona Martina Slomška.