Zavod sv. Stanislava je objavil razpis za izvajanje prilagojenega prevoza dijaka z odločbo opredeljenega kot težje ali težko gibalno oviranega, v šolskem letu 2016/2017. Prevoznik bo v šolskem letu 2016/2017 izvajal prilagojeni prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka, na relaciji Bevke-Ljubljana Šentvid-Bevke, od kraja bivanja do kraja šolanja in nazaj, kar znaša v obe […]