Škofijska klasična gimnazija v Zavodu sv. Stanislava je objavila razpis za prosto delovno mesto učitelja angleščine s polnim delovnim časom za nadomeščanje delavke v času bolniške odsotnosti s takojšnjim pričetkom. Zaposlitev bo predvidoma trajalo do februarja 2017. Kandidat mora izpolnjevati pogoje, določene z ZOFVI in opredeljene v programu gimnazije, ter mora sprejemati katoliško usmeritev šole. […]

Zavod sv. Stanislava je objavil razpis za izvajanje prilagojenega prevoza dijaka z odločbo opredeljenega kot težje ali težko gibalno oviranega, v šolskem letu 2016/2017. Prevoznik bo v šolskem letu 2016/2017 izvajal prilagojeni prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka, na relaciji Bevke-Ljubljana Šentvid-Bevke, od kraja bivanja do kraja šolanja in nazaj, kar znaša v obe […]