Teden vzgoje je v letošnjem letu pripravljen v sodelovanju s Komisijo za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci in Slovenskim katehetskim uradom, njegov pobudnik in motor pa ostaja Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS). Kot izpostavlja duhovni asistent društva p. dr. Silvo Šinkovec želi DKPS s tem tednom sporočiti, da je potrebno za vzgojo skrbeti na vseh področjih. Otroka je treba videti celostno, torej tudi njegovo duhovno dimenzijo in svetost. Ob blagoslovu šolskih torb na katehetsko nedeljo, ki ga pripravljajo v društvu in se je lepo prijel po številnih župnijah, tako pripravljajo tudi brošuro, ki pedagoge od nedelje do nedelje vabi k poglobitvi razmisleka o svojem poklicu in poslanstvu.

V letošnjem letu so k pripravi dnevnih razmišljanj v društvu povabili predstavnike različnih sfer življenja ter tudi na ta način poudarjajo rdečo nit vsebine tedna – da smo namreč vsi poklicani, da – vsak na svoj način – sodelujemo pri vzgoji najmlajših. V prvi vrsti starši, stari starši ter za njimi takoj učitelji in vzgojitelji, tudi kateheti in duhovniki, trenerji, vsi, s katerimi se mladi srečujejo in v končni fazi tudi predstavniki javnega življenja, ki ustvarjajo okvire, znotraj katerih delujejo določeni družbeni podsistemi. Vsi pa na poti odraščanja in zorenja mladim predstavljamo zgled. Papež Frančišek za ponazoritev te velike skupne odgovornosti rad uporabi afriški pregovor, ki pravi, da je za vzgojo otroka potrebna celotna vas.

Prav to je eden od poudarkov letošnjega tedna vzgoje. Poziv k razmisleku o tem, kako izgrajevati svetovno vzgojno vas. Pobuda papeža Frančiška ne želi ostajati omejena na svetovno srečanje, temveč je njen namen v tem, da kot vabilo v neko trajno zavezništvo sooblikuje prihodnost našega sveta. Tej pobudi se z razmislekom o pomenu vzgoje in mestu, ki ga ima v tem procesu vsak posameznik pridružujemo tudi v Sloveniji.

Skupaj s papežem tako vabimo, da se zavežemo

 • prvič, da bomo v središče vsakega izobraževalnega programa, tako formalnega kot neformalnega,
  postavili človeka z njegovo vrednostjo in dostojanstvom,
 • drugič, prisluhniti glasovom otrok in mladih, ki jim posredujemo vrednote in znanje,
 • tretjič, spodbujati polno udeležbo deklet in mladih žensk v izobraževanju,
 • četrtič, v družini videti prvo in bistveno mesto izobraževanja,
 • petič, izobraževati in se izobraževati o potrebi po sprejemanju, vključevanju in zlasti odprtosti do najbolj
  ranljivih in marginaliziranih,
 • šestič, zavzemanju za iskanje novih načinov razumevanja gospodarstva, politike, rasti in napredka,
 • sedmič, varovanju in negovanju našega skupnega doma, varovanju pred izkoriščanjem
  njegovih virov ter odločitvi za treznejši življenjski slog.

Več o pobudi papeža, njegovih nagovorih in delovnem gradivu lahko najdete tu.

Zloženko tedna vzgoje pa najdete tu.