Fakulteta za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu deluje od leta 2010 in je prva fakulteta v sklopu bodoče katoliške univerze. Ustanovitelj fakultete je Katoliški inštitut, ustanoviteljica Katoliškega inštituta pa je Nadškofija Ljubljana. Poslanstvo fakultete je izvajanje visokošolskega izobraževalnega in raziskovalnega programa ter krepitev fakultete v domačem in v mednarodnem prostoru. Delovanje fakultete usmerjajo upravni odbor, dekan, senat in študentski svet.

Fakulteta izvaja UNIVERZITETNI (3 leta, 180 ECTS) in MAGISTRSKI (2 leti, 120 ECTS) program Poslovne vede. Pedagoški delavci, nosilci in izvajalci programa imajo ustrezne habilitacije in kvalifikacije s področij predmetov, ki jih predavajo oziroma pri katerih izvajajo pedagoški proces na Fakulteti za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu.

Fakulteta za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu sodeluje v mrežah Erasmus+, CEEPUS in v mreži katoliških univerz in ima razvito mrežo inštitutov in zasebnih poslovnih šol, s katerimi razvija tesnejše mednarodno sodelovanje. Usmerjeni smo v raziskovalno, projektno in pedagoško usposabljanje ter v programe mednarodne mobilnosti študentov. Cilje je okrepiti prepoznavnost fakultete kot prvovrstne izobraževalno raziskovalne ustanove, ki nudi študentom možnosti osebnega razvoja in jim odpira vrata na njihovi strokovni in osebni poti.

 

Dekan:

doc. dr. Zoran Vaupot, MBA

Direktor Katoliškega inštituta:

dr. Andrej Naglič

Rektor Katoliškega inštituta

zasl. prof. ddr. Anton Stres

Univerzitetni študij

Poslovne vede I

Magistrski študij

Poslovne vede II

Število profesorjev

8-10