Dijaki in dijakinje so obiskali Škofijsko klasično gimnazijo s svojim profesorjem dr. Mihaelom Gojkoškom. V Šentvidu jih je sprejel mag. Tine Golež, profesor fizike na Škofijski klasični gimnaziji. Pod mentorstvom obeh profesorjev so dijaki in dijakinje izvedli 6 eksperimentalnih vaj za interni del mature iz fizike.

Ideja za sodelovanje se je porodila na seminarju za učitelje naravoslovja, na katerem so bili predstavljeni rezultati Erasmus+ projekta Učinek naravoslovja na družbo.

Letos je bilo tovrstno srečanje izvedeno prvič, vključena profesorja pa si želita, da bi sodelovanje med profesorji fizike na obeh šolah postalo stalnica.