Katoliško šolstvo pred izzivi časov

V zborniku, ki je izšel leta 2014, sta objavljena dva dokumenta Kongregacije za katoliško šolstvo. Prvi govori o medkulturnem dialogu na področju katoliške vzgoje in izobraževanja, drugi pa je delovno gradivo, ki ga je kongregacija pripravila, da bi spodbudila razmišljanja o vlogi in pomenu katoliških šol danes ter o njenih izzivih za prihodnost. Kot odziv na drugi dokument je Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstvo izvedel obsežno raziskavo o stanju katoliškega šolstva v Sloveniji, katere glavni izsledki so predstavljeni v zadnjem delu zbornika.