Dragi mladi! Če bi vas vprašal, zakaj hodite v šolo, kaj bi mi rekli? Verjetno bi dobil veliko različnih odgovorov, vendar verjamem, da bi vse skupaj lahko povzel v misel, da je šola izobraževalno okolje, znotraj katerega se razvijamo in učimo, kako živeti in odrasti v zrele fante in dekleta, ki so sposobni iti vsak svojo pot. Kako vam šola pomaga pri vaši rasti? Ne pomaga vam le pri intelektualnem razvoju, ampak skrbi tudi za celostno oblikovanje vaše osebnosti.

Sv. Ignacij nas uči, da moramo biti velikodušni. Velikodušnost je krepost velikih in malih in usmerja naš pogled proti obzorju. Kaj pomeni biti velikodušen? Pomeni imeti veliko srce, velike ideale in željo delati čudovite stvari kot odgovor na to, kar od nas pričakuje Bog. Prav zaradi tega lahko dobro opravljamo svoje vsakodnevne obveznosti in naloge ter imamo odprto srce za Boga in druge. Naloga šole je, da ne širi le intelektualnih obzorij, ampak tudi človeška. Šola mora posebno pozornost nameniti razvijanju kreposti, kot so poštenost, spoštovanje, zvestoba in predanost.

Svoboda in služenje

Rad bi se dotaknil dveh temeljnih vrednot: svobode in služenja. Bodite svobodni! Kaj to pomeni? Morda mislite, da je svoboda v tem, da delate, kar hočete, ali preizkušate meje s popivanjem, omamo in preganjanjem dolgčasa. To ni svoboda. Svoboda pomeni, da ste sposobni razmišljati o tem, kar počnete, in presoditi, kaj je dobro in slabo. Na tak način lahko rastete. Vedno se je treba odločati za dobro. Bodite odprti za dobro in se ne bojte plavati proti toku, čeprav ne bo vedno lahko. Vedno znova izbirati dobro je zahtevno, a če vam uspe, boste postali potrpežljivi in pogumni ljudje s hrbtenico, ki se znajo soočiti z življenjem.

Druga beseda, ki bi ji rad posvetil posebno pozornost, je služenje. V šolah sodelujete pri različnih dejavnostih, ki vam pomagajo, da se ne umikate vase ali v svoje male svetove, ampak ste odprti za druge, še posebej najrevnejše in pomoči potrebne. Te dejavnosti vas učijo trdo delati, da bi izboljšali svet, v katerem živite. Bodite fantje in dekleta za druge in z drugimi.

Jezus v vsakdanjem življenju

Dragi mladi prijatelji, vedno bolj ljubite Jezusa Kristusa! Naše življenje je odgovor na njegov klic. Če se boste sposobni odzvati, boste srečni in boste uspešno krmarili skozi življenje. Čutite Božjo navzočnost v svojih življenjih. Jezus je blizu vsakemu od vas, je vaš prijatelj, ki ve, kako vam lahko pomaga, vas razume, spodbuja v težkih trenutkih in vas nikoli ne zapusti. Z molitvijo, pogovorom in branjem Svetega pisma boste odkrili, da vam je resnično blizu. Poleg tega se boste tudi naučili prepoznavati Njegova znamenja v svojih življenjih. Jezus nam govori tudi preko dogodkov v našem času in življenju, od nas pa je odvisno, če ga hočemo slišati.

Vzgoja mladih

Dragi učitelji, drugi zaposleni v šolah in starši! Naj vam težave, ki jih prinaša izziv vzgoje, ne jemljejo poguma. Vzgoja ni poklic, pač pa drža oziroma način bivanja. Če hočete vzgajati, se morate odpreti, biti med mladimi, jih spremljati na vseh stopnjah njihove rasti in jim stati ob strani. Opogumljajte jih in jim vlivajte optimizma za njihovo življenjsko pot. Naučite jih videti lepoto in dobroto stvarstva in človeka, ki v vsebi vedno nosi pečat Stvarnika. Predvsem pa je pomembno, da s svojim življenjem pričujete za to, kar govorite. Posredujte znanje in vrednote, toda zapomnite si, da bodo imele vaše besede pravi učinek le, če jih bo spremljal zgled.

Zato je treba spodbujati in gojiti sodelovanje med vsemi, ki se srečujejo na področju vzgoje in izobraževanja. Šola je lahko in mora biti prostor srečevanja celotne vzgojne skupnosti z enim samim ciljem, ki je usposobiti mlade in jim pomagati, da bodo odrasli v zrele, preproste, kompetentne in poštene odrasle, ki bodo znali zvesto ljubiti, živeti svoje življenje kot odgovor na Božji klic in svoj poklic kot služenje družbi.

Zelo dragocen je prispevek šol za napredek Cerkve in družbe kot celote. Področje vzgoje in izobraževanja pa ni omejeno samo na običajno šolo. Spodbujajte drug drugega pri iskanju novih izobraževalnih oblik ter pri tem upoštevajte potrebe časa in ljudi.

Iz nagovora učencem jezuitskih šol v Italiji in Albaniji (Avla Pavla VI. v Vatikanu, 7. junij 2013), prevod in priredba: Monika Novak

V uredništvu smo se po pridobljenih prvih odzivih na nov spletni center katoliških vzgojno-izobraževalnih ustanov odločili, da bomo uredniškim rubrikam Gostujoče pero, Naše šole, Po svetu in Vzgajamo ljudje dodali še peto rubriko z naslovom Spodbude papeža Frančiška. V tej rubriki bomo objavljali spodbudne misli in nagovore papeža Frančiška, povezane z vzgojo in izobraževajem, saj so papeževe besede še kako aktualne tudi za slovenske učitelje, starše, učence in vse, ki so kakor koli povezani s področjem šolstva.