Vrtec Nazaret deluje pod okriljem Marijinih sester v Štepanji vasi v Ljubljani. Izvaja celodnevni program, namenjen otrokom od enajstega meseca do vstopa v šolo. Že kar nekaj let deluje po programu, imenovanem Program vrtca montessori.

V kratkem filmu, sestavljenem iz posnetkov, ki so nastajali med letom, vam predstavljamo življenje in delo vrtca. Da ohranimo otrokovo zbranost pri delu, otroci po večini ne vedo, da so fotografirani ali snemani.

Na kratko o vrtcu

Del programa je kateheza Dobrega pastirja (izvaja se v atriju), ki otrokom omogoča razvoj verskega čuta in povezanosti z Bogom.

Med otroki sta nekaj ur v tednu prisotni angleško in francosko govoreči pomočnici vzgojiteljice. V program je vključena glasba po metodi Edgarja Willemsa. Otroci drugega starostnega obdobja se lahko vključijo tudi v baletno dejavnost, ki poteka v popoldanskem času.

Otroci so razdeljeni v en heterogen oddelek prvega starostnega obdobja, imenujejo se Kerubinčki, ter en oddelek in pol drugega starostnega obdobja, ti so pa Kerubini in Serafini.

Več o vrtcu si lahko preberete na: http://www.vrtec-nazaret.si/.

Prispevek so pripravile s. Andreja Rihar, ravnateljica, in vzgojiteljice.