Poučevanje je lep in odgovoren poklic, saj učitelju omogoča, da vsakodnevno spremlja rast mladih, ki so mu zaupani. Poučevanje zahteva zrelega in uravnovešenega posameznika. Ta pri svojem delu ni nikoli sam, saj ga deli s kolegi in celotno skupnostjo, ki ji pripada.

Jezus nas uči, naj ljubimo Gospoda svojega Boga in svojega bližnjega (prim. Mt 22,34–40). Vprašamo se lahko, kdo so učiteljevi bližnji? Njegovi bližnji so učenci, s katerimi preživlja dneve. Učenci so tisti, ki pričakujejo, da jih bo usmerjal, jih vodil, jim odgovarjal na vprašanja in vprašanja tudi postavljal.

Naloga dobrega učitelja (še posebej pa katoliškega učitelja) je, da posebno pozornost namenja problematičnim, slabotnim in zapostavljenim učencem. Jezus bi rekel, če ljubite samo tiste, ki se učijo in so lepo vzgojeni, kakšne so pri tem vaše zasluge? Ljubite tiste, ki se ne učijo, ki so v težkih situacijah, tujce, otroke s posebnimi potrebami – vse tiste, ki predstavljajo izzive.

Učitelji pred pomembno nalogo

V družbi, v kateri primanjkuje referenčnih točk, mladi potrebujejo pozitivno referenčno točko, ki lahko postane šola, v kolikor so jo učitelji sposobni osmisliti in ne skrčijo svojega delovanja na golo posredovanje tehničnega znanja. Učitelj si mora prizadevati za izgradnjo pozitivnega odnosa z učencem, da se le-ta počuti sprejetega takšen, kakršen je, z vsemi omejitvami in talenti. V tem smislu je naloga učiteljev danes pomembnejša, kot je bila kdaj koli prej. Učitelj tako ne posreduje le vsebine, ampak tudi vrednote, običaje itd. Računalnik je tisti, ki lahko nauči vsebino, učitelj pa je tisti, ki učence uči razumeti vrednote in običaje, ki ustvarjajo harmonijo v družbi.

Drža ljubezni

Krščanska skupnost pozna številne primere velikih vzgojiteljev, med njimi je zagotovo sv. Janez Bosko, ki je svetoval duhovnikom, naj učijo z ljubeznijo. Vzgojitelj oz. učitelj mora prevzeti držo ljubezni. Poleg tega je za dobrega učitelja pomembno tudi, da osvežuje svoje veščine, še posebej v luči novih tehnologij, po drugi strani pa se mora zavedati, da poučevanje ni samo služba, ampak je odnos, v katerega mora biti vključena cela oseba, da lahko kot učitelj izpolni svoje poslanstvo poučevanja.

Iz nagovora papeža Frančiška članom Združenja italijanskih katoliških učiteljev 14. 3. 2015, prevod in priredba: Monika Novak