Leto pred nami

Prvi v Republiki Sloveniji ustanovljeni katoliški gimnaziji letos praznujeta 25-letnico ustanovitve oz. ponovnega pričetka delovanja znotraj nove državne ureditve. Gimnazija Želimlje in Škofijska gimnazija Vipava sta z delovanjem pričela leta 1991. Na tretji, Škofijski klasični gimnaziji iz Ljubljane, bodo v letošnjem šolskem letu praznovali 20-letnico prve mature.

V letošnjem šolskem letu bo 25-letnico delovanja praznoval tudi Župnijski vrtec Vrhnika, ki je ob svoji ustanovitvi oral ledino, danes pa predstavlja enega izmed 20 katoliških vrtcev, ki so posejani že po celi Sloveniji.

Osnovna šola Montessori v Mariboru vstopa v drugo leto delovanja, Osnovna šola Alojzija Šuštarja v Ljubljani pa je v letošnjem letu prvič popolnoma zasedena, saj imajo sedaj v vseh razredih vpisani dve paralelki otrok.

 

Številke od vrtca do srednje šole v Sloveniji

V uredništvu portala smo se odločili, da enkrat letno predstavimo številke šol, učencev in zaposlenih v katoliških šolah ter v grobem orišemo splošno sliko v Sloveniji. Pričetek šolskega leta se zdi za tovrsten pregled primeren.

Zadnji dostopni podatki za Slovenijo so podatki minulega šolskega leta 2015/2016 (nove podatke lahko pričakujemo spomladi 2017). V preteklem šolskem letu je bilo v Sloveniji 978 vrtcev, 777 osnovnih šol in 182 srednjih šol in gimnazij. Vrtce je obiskovalo 85.407 otrok, prva znanja v osnovnih šolah osvajalo 172.013 učenk in učencev, v srednjih šolah in gimnazijah pa zorelo 73.652 dijakinj in dijakov.

In kje je znotraj tega sistema mesto katoliških vzgojno-izobraževalnih ustanov? V preteklem šolskem letu je 20 katoliških vrtcev, 2 osnovni šoli in 4 gimnazije obiskovalo skupaj 3.642 otrok. Če si pogledamo številke znotraj posameznih izobraževalnih ravni, lahko vidimo, da je 20 vrtcev (2,05% vseh vrtcev) obiskovalo 1.668 otrok (1,95% vseh otrok). Katoliško osnovno šolstvo je med vsemi ravnmi z zgolj dvema osnovnima šolama (0,26%) najbolj »zapostavljeno«. OŠ Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava je obiskovalo 419 otrok, v lanskem letu ustanovljeno OŠ Montessori znotraj Zavoda bl. Anotna Martina Slomška pa 21 otrok. Skupno 440 otrok, ustrezajoč deležu katoliških osnovnih šol, predstavlja 0,26% vseh šoloobveznih otrok v Sloveniji v lanskem letu. Štiri gimnazije (2,20%) pa so v šolskem letu 2015/2016 sprejele skupno 1.534 dijakinj in dijakov (2,08%).

Številke katoliških ustanov v letošnjem letu ostajajo približno enake. Nekoliko manjše je število otrok v katoliških vrtcih, nekoliko pa sta se povečali številki v osnovnih šolah in gimnazijah.

 

Širina katoliških vzgojnih ustanov

Ob vzgojni vertikali od vrtca do gimnazije pa katoliško šolstvo v Sloveniji nudi tudi nekaj dodatnih možnosti za vzgojo otrok. Tako imajo denimo vse štiri gimnazije ob sebi znotraj vzgojnih zavodov tudi dijaške domove. Ta v Ljubljani in Mariboru ob dijakih Škofijske klasične gimnazije in Gimnazije Antona Martina Slomška obiskujejo tudi dijaki drugih gimnazij in srednjih šol v obeh mestih. V preteklem šolskem letu je bilo tako v štirih dijaških domovih skupno 694 dijakinj in dijakov. (Letos je številka še malenkost višja.)

Po končanju svoje srednješolske poti se lahko mladostniki odločijo in svojo študijsko pot nadaljujejo na Fakulteti za poslovne vede v okviru Katoliškega inštituta, še večje število študentov različnih fakultet pa svoje domovanje najde v enem izmed 13 študentskih domov po državi. Študentske domove večinoma vodijo redovi, najstarejši Uršula, ki ga vodijo sestre uršulinke, je denimo v lanskem letu praznoval že 25-letnico svojega delovanja. Preteklo akademsko leto so domovi gostili skupno 530 študentk in študentov.

Zadnji pomemben košček mozaika katoliških vzgojnih ustanov pa predstavlja pet katoliških glasbenih šol v Ljubljani (2), na Ptuju, v Mariboru in v Beltincih. Šole ponujajo resnično bogato paleto programov in inštrumentov, skupno pa jih je v preteklem šolskem letu obiskovalo kar 1.154 otrok.

 

Povzetek in vabilo

V preteklem šolskem letu je prostor katoliškega šolstva v Sloveniji predstavljal tako 49 ustanov, 6.023 otrok in mladih ter 579 zaposlenih. Vsaka ustanova, vsak učenec in dijak in vsi zaposleni predstavljajo pomemben del tega sistema. V preteklih letih smo videli, da so vse tri navedene številke počasi rastle. Tega si želimo tudi v prihodnje, še bolj pa si želimo, da bi v zadovoljstvu in zavedanju poslanstva in poklicanosti vsi zaposleni goreče opravljali svoje delo in za mlade ustvarjali odlične pogoje za rast in zorenje. Vse ustanove, njihove gojence in zaposlene priporočamo v molitev.

Podoben pregleden članek z letošnjimi številkami lahko pričakujemo čez leto dni, do takrat pa bomo, kot obljubljeno, v rubriki naše šole obiskovali posamezne ustanove. Čez štiri tedne tako lahko pričakujete podrobnejšo predstavitev prve izmed omenjenih 49 ustanov. Predstavniki ustanov pa ste toplo vabljeni, da nas kontaktirate na naslov solstvo@rkc.si, da se dogovorimo za termin obiska za pripravo predstavitve.