Moja rast, moja skupnost, moj dom

Jegličev dijaški dom, ki deluje po motu Moja rast, moja skupnost, moj dom, je zasebni katoliški dom, namenjen v prvi vrsti dekletom in fantom, ki se šolajo na Škofijski klasični gimnaziji, vendar v njem prebivajo tudi dijaki in dijakinje drugih srednjih šol. V zadnjih letih se prav med slednjimi veča zanimanje za bivanje. Tako so v domu poleg škofijcev tudi dijaki Gimnazije Šentvid, Gimnazije Poljane, Konzervatorija za glasbo in balet, Srednje zdravstvene šole, Gimnazije Moste itd. Vseh skupaj je 230, razdeljeni pa so v osem vzgojnih skupin glede na letnik, ki ga obiskujejo.

V domu imajo dijaki in dijakinje celotno oskrbo in dobre pogoje za bivanje in učenje ter možnosti za vključevanje v številne in raznolike interesne dejavnosti. Zelo pozitivno je, da so ves čas obkroženi z vrstniki, kjer lahko med seboj spletajo močne prijateljske vezi, saj dijaški dom ni samo prostor bivanja, temveč je mnogo več, je prostor medsebojnega druženja, spoznavanja drugih in samega sebe, pridobivanja življenjskih veščin in delovnih navad, je mala šola za življenje. Ni jih malo, ki izberejo cimra za poročno pričo ali krstnega botra svojemu otroku. Poleg tega jim bivanje v skupnosti da dobro popotnico za življenje – tako v družini kot tudi na delovnem mestu.

Vrednote in poslanstvo

Odgovornost, krščanska vera, zaupanje, kultura odnosa, spoštovanje (mojega in tvojega) dostojanstva so temeljne vrednote Jegličevega dijaškega doma.

Poslanstvo doma: v sobivanju, pristnih odnosih in z osebnim zgledom mladim omogočati celostno osebnostno rast v dobre ljudi, odgovorne kristjane in državljane.

Vizija: biti dom, v katerem se vsak počuti sprejetega, mu pripada in se v njem celostno razvija.

Zaposleni skupaj z dijaki in dijakinjami veliko poudarka namenjajo graditvi skupnosti, medsebojnemu sobivanju, sprejetosti vsakega ter učenju življenja v ožji in širši skupnosti. Vsi se trudijo ustvarjati ozračje, v katerem se vsak počuti sprejetega in lahko v polnosti razvija svoje talente. Nudenje medvrstniške  učne in druge pomoči je le ena od oblik sodelovanja med dijaki in dijakinjami, ki je zelo razvita.

Posebnost doma je v tem, da veliko pozornost namenja tudi duhovni in osebnostni rasti.

Dijaki in dijakinje imajo možnost za sodelovanje pri verskih obredih ter številne priložnosti in spodbude za duhovno zorenje in osebnostno rast. Posebno mesto v domu ima domski kaplan, ki skrbi za duhovno življenje, dijake in dijakinje spodbuja k udejstvovanju, skupaj z njimi pripravlja in organizira različne dejavnosti glede na del cerkvenega leta (adventne in postne meditacije, sv. maše za vzgojne skupine, skupne sredine molitve …), hkrati pa jim je tudi na voljo za pogovor, sveto spoved ali spremljanje.

 

Kako poteka delo?

“Všeč mi je, ker imamo organizirane učne ure, saj se sicer ne bi mogel sam spraviti do tega, da bi se učil. Prednost učnih ur je tudi to, da lahko takoj na kraju samem vprašaš koga za razlago snovi, pomoč pri nalogi itd.” Alex, dijak

Dijaki in dijakinje so razdeljeni v vzgojne skupine glede na letnik, ki ga obiskujejo. V vsakem letniku sta dve skupini, kar pomeni, da je skupaj 8 vzgojnih skupin. Vsaka skupina ima svojega vzgojitelja, ki je med tednom drugi oče oz. mama dijakov in dijakinj, ki so mu zaupani. S skupino je tudi v času obveznih učnih ur, ki so koristne predvsem za tiste, ki bi si drugače le stežka utrgali čas za učenje.

Vzgojitelj se na začetku šolskega leta z vsakim dijakom oz. dijakinjo iz vzgojne skupine pogovori o konkretnih ciljih za tekoče šolsko leto in mu/ji pomaga ozavestiti močne in šibke točke. Na podlagi pogovora skupaj oblikujeta cilje in jih skozi leto preverjata, kar dijakom in dijakinjam daje spodbudo za nadaljnji razvoj in napredek.

Potek dneva na kratko

 • Vstajanje in zajtrk
 • Odhod v šolo
 • Prosto
 • Učne ure od 16. do 19. ure
 • Večerja
 • Prosti čas ali čas za učenje (po potrebi)
 • Spanje

Učne ure so čas, namenjen učenju. Dijaki in dijakinje ga lahko izkoristijo tudi za skupno učenje ali medsebojno pomoč. V večernem prostem času pa imajo na razpolago številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa.

Vsaj enkrat mesečno se vsaka skupina sreča na vzgojno-izobraževalni uri, posvečeni temi meseca, le-ta pa je izbrana glede na geslo leta. Letos vse zavodske enote povezuje geslo Kdo je moj bližnji, vzgojno-izobraževalne ure pa so posvečene delom usmiljenja.

Vsaka vzgojna skupina ima tudi vikend vzgojne skupine, na katerih se člani še dodatno povežejo med seboj, z vzgojiteljem in domskim kaplanom. Vikendi potekajo med šolskim letom, le za prve letnike so organizirani že teden pred začetkom pouka, to je zadnji teden v avgusta, kar omogoča, da se bodoči dijaki in dijakinje med seboj seznanijo že pred prihodom v dom in navežejo prve stike, kar jim olajša prehod v novo okolje.

 

V domu se dogaja …

Dogaja se od konca šole dalje, največ prostočasnih dejavnosti pa poteka v večernem času, ko je časa za sprostitev največ. Različne interesne dejavnosti in krožki, kulturne prireditve, družabna srečanja, filmi, srečanja skupin, tekmovanja in še marsikaj. Možnost vključevanja v različne prostočasne dejavnosti dijakom omogoča, da na konstruktiven in ustvarjalen način preživljajo prosti čas in razvijajo svoje talente. Dijaki in dijakinje imajo na voljo tudi možnost vsakodnevne rekreacije v eni od zavodskih telovadnic, v fitnesu in ob lepem vremenu tudi na zunanjih igriščih (odbojka, košarka, nogomet, tek …). Tam med drugim potekajo tudi priprave na različna regijska in medregijska športna tekmovanja dijaških domov, ki nikoli ne minejo brez udeležbe Jegličevega dijaškega doma. Dijaki in dijakinje se pripravljajo na Domijado (srečanje dijaških domov Slovenije, na katerega se je treba kvalificirati), Športno srečanje katoliških dijaških domov, Boj za žirafo (napeto tekmovanje v različnih športih med Jegličevim dijaškim domom in Študentskim domom Janeza F. Gnidovca) in na interno prireditev z naslovom Dan JDD oz. Gregorček (športno družabno srečanje, na katerem se med seboj pomerijo vzgojne skupine).

Štirikrat letno vsi skupaj zaplešejo na domskem plesu, posebej veselo pa je tudi ob prazniku sv. Stanislava, zavetnika zavoda, ko imajo domski dijaki in dijakinje slavnostno večerjo. Fantje se prelevijo v natakarje, mize v jedilnici so slavnostno pogrnjene in dobro obložene.

 

Kako dijakinje in dijaki vidijo dijaški dom?

“Jegličev dijaški dom je tam, kjer se kup šolskih obveznosti sreča s prijetnim druženjem z vrstniki. S tem, ko se naučiš ohranjati ravnovesje med prvim in drugim, počasi odrasteš in v polnosti zaživiš svojo mladost.” Karin

“Bivanje v domu je nova življenjska izkušnja, ki se je ne splača zamuditi. Doživiš veliko dobrega, najdeš nove prijatelje … Super!” Katarina

Jegličev Dijaški Dom Je Drugi Dom. 2 x JDD.” Nika

Dom je poln skrivnostnih kotičkov, kjer lahko najdemo prava ušesa za prave težave in prava usta za pravi nasvet. Dobro je tudi, da ima zagotovo vsaj eden v hodniku slovar za latinščino.” Matevž

Zanimivosti

 • Jegličev dijaški dom je bil ustanovljen leta 1993 in je dobil ime po ustanovitelju Zavoda sv. Stanislava Antonu Bonaventuri Jegliču. Ker prostori še niso bili obnovljeni, je prva generacija dijakov gostovala v Dijaškem domu Tabor, leta 1994 pa so se preselili v zavod.
 • Jeglič ni samo priimek, ampak je tudi rastlina (latinsko primula), ki je upodobljena tudi na znaku Jegličevega dijaškega doma.
 • Dijaki in dijakinje sami sebe pogosto imenujejo domovci, ime Jegličev dijaški dom pa skrajšajo v JDD.
 • V domu biva 230 dijakov in dijakinj. Prihajajo iz vseh slovenskih pokrajin, iz vseh šestih škofij in iz 84 različnih občin.
 • V domu JDD so dijaki iz 15 različnih srednjih šol v Ljubljani, največ je škofijcev.
 • Dijaški dom ima tudi domsko dijaško skupnost, ki je sestavljena iz predsedstva, higienske in prehranske komisije, skupine za urejanje bogoslužnih prostorov ter športnih predstavnikov.
 • Lansko leto je izšla prva številka domskega glasila, imenovanega JDD Cajtng. Nova številka je v pripravi in bo predstavljena pred koncem šolskega leta.
 • V dijaškem domu je veliko glasbenikov in glasbenic. Nekateri pojejo v gimnazijskih zborih, drugi imajo svoje zasedbe, v okviru doma pa deluje VIS oz. Vokalno instrumentalna skupina Jeglič. Sodelujejo pri molitvah in različnih dogodkih, vsako leto pa se predstavijo tudi s samostojnim koncertom pod imenom Primula.
 • Dan JDD ali Gregorček je tradicionalno srečanje, ki ga dijaki z nestrpnostjo pričakujejo vsako leto. Zmagovalna skupina prejme prehodni pokal – plišastega krokodila z imenom Gregorček in bon za pico.
 • Dvakrat letno je v domu organizirana piknik večerja, na kateri ravnateljica in vzgojitelji pečejo čevapčiče in druge dobrote z žara.
 • Vsako leto v domu organizirajo tudi prireditev Pokaži, kaj znaš, ki na ogled postavi številne talente dijakov in dijakinj in vzgojiteljev.
 • Dijaki in dijakinje ter zaposleni v domu so že več let botri trem afriškim otrokom, ki jim s svojimi prispevki omogočajo šolanje.
 • Dom ima tudi svoj razstavni prostor oz. galerijo JDD, ki se imenuje »Slepa ulica umetnosti«, kjer so različne razstave naših dijakov in zunanjih razstavljavcev.

Več informacij

Spletna stran Jegličevega dijaškega doma

 

Save

Save