Gimnazija Želimlje ob prizadevanju za kvalitetno izobrazbo skrbi tudi za primerno vzgojo dijakov. Odnosi med dijaki in profesorji ne temeljijo v prvi vrsti na avtoriteti in hierarhiji, temveč na zaupanju in odgovornosti. To vnaša v medsebojne odnose svojevrstno ozračje domačnosti in prijateljstva, kar omogoča zavzeto in uspešno učenje.

25-letnica ustanovitve

23. oktobra 2016 so v Želimljem obeležili 25-letnico ustanovitve Gimnazije Želimlje in Doma Janeza Boska. Z živahno in barvito kulturno-umetniško prireditvijo, ki so jo naslovili StRASTemo, so se ozrli na prehojeno pot.

Kot vsako okroglo obletnico so tudi letošnjo pospremili z novo himno o don Bosku z naslovom Ti, don Bosko.

Odzivi ob 25-letnici

Pred petdesetimi leti smo salezijanci prišli v to Finžgarjevo dolino pod svobodnim soncem. Kar so v potu svojega obraza in z žuljavimi rokami gradili salezijanci in prvi dijaki, je bilo kot seme. In to seme je dobro pognalo.

Kakšna se vam je zdela predstava ob 25-letnici?

V predstavi sem res užival, zdi se mi, da so se dijaki, ki so jo pripravljali, res potrudili. Celo govori so bili zanimivi, saj po navadi niso. S celotno predstavo sem zelo zadovoljen.

Kaj sedaj počnete v življenju?

Letos vstopam v 6. letnik medicine na ljubljanski medicinski fakulteti; kaj bo prineslo življenje, bomo pa še videli.

Kakšna menite, da je prihodnost Gimnazije Želimlje?

Glede na to, kar so danes prikazali dijaki, menim, da je prihodnost gimnazije zelo svetla. Tudi mi, nekdanji dijaki, smo povezani s to ustanovo in mislim, da bomo tudi mi svoje otroke spodbujali, da bodo šli na to odlično gimnazijo.

Matija Klinc, nekdanji dijak

V času osamosvajanja Slovenije se je ponudila možnost ustanovitve javno priznane zasebne gimnazije. Tedanje salezijansko vodstvo je sprejelo ta izziv in gimnazijo popeljalo na nova pota. 23. aprila 1991 je bil podpisan Akt o ustanovitvi Gimnazije Želimlje. Šole in dijaškega doma pa ne moreš zgolj ustanoviti. Potreben je marsikateri napor, da ustanova zaživi. Poleg rednih obveznosti so zaposleni v šoli in domu morali vložiti veliko truda, da je šola postala prepoznavna v slovenskem prostoru. Ponosen sem na vse te dobre ljudi v naši ustanovi, ki so nekoč vložili in vlagajo še danes v svoje delo mnogo mnogo več, kot se od njih pričakuje. Hkrati pa nasmejane mladosti na tem obrobju Barja ne bi bilo brez nekdanjih in sedanjih dijakov. Človek kar ne more, da ne bi imel rad teh naših ustvarjalnih, življenja polnih nadobudnežev. Pedagoški delavci si radi razbijamo glavo, kako bi jih kaj naučili, a če smo iskreni, moramo priznati, da se ob njih nenehno učimo tudi mi.

V teh letih smo se naučili nekaj bistvenega: dokler bomo pedagogi znali stopati “izza katedra”, ustvarjati domače okolje in skupaj z mladimi iskati poti do “poštenih državljanov in dobrih kristjanov”, se nam za prihodnost ustanove ni bati. Hvala vsem, ki nam pomagate pisati to želimeljsko pravljico!

Peter Polc, direktor

Utrip življenja na gimnaziji v sliki

Publikacije

Za vpogled v šolsko leto 2015/16 si lahko ogledate publikacijo Letno poročilo, v kateri je zaobjet življenjski utrip vseh treh enot Zavoda sv. Frančiška Saleškega: Gimnazije Želimlje, Doma Janeza Boska in Majcnovega doma.

Del šolskega utripa lahko začutite v knjižici Smeh v klopeh, v kateri boste lahko spoznali profesorje in dijake med poukom, ko so zgodijo tisti malo manj resni trenutki.

Še en Preblisk je dijaško glasilo, ki izide trikrat letno v 220 izvodih. Vedno znova ga vsi težko pričakujejo, saj more popestriti tudi kakšno manj zanimivo šolsko uro.

Glasbeni utrinki

Na Gimnaziji Želimlje pod vodstvom zborovodkinje Polone Stegu delujejo različne vokalne in instrumentalne zasedbe:

  • dekliška vokalna skupina,
  • fantovska vokalna zasedba,
  • mešani pevski zbor,
  • pevski zbor 1. letnikov.

Praise his holy name:

 

Krila:

Likovna razstava

Na šolskih hodnikih Gimnazije Želimlje bo v mesecu januarju in februarju odprta razstava naslovnic revije Še en Preblisk, ki jo pod mentorstvom svetovalne delavke ustvarjajo dijaki Gimnazije Želimlje.

Fizikalni sef

V organizaciji Hiše eksperimentov bo na Gimnaziji Želimlje 24. januarja potekalo državno tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov VPO – Videl, premislil, odklenil! Gre za razmeroma novo tekmovanje, v katerem se pomerijo 5-članske šolske ekipe dijakov tretjih in četrtih letnikov. Vsaka skupina si zamisli in izdela svoj sef – zaklenjen zaboj, ki ga je mogoče odpreti, če razvozlaš fizikalne uganke zaklepnega mehanizma. Na tekmovanju sef najprej oceni strokovna komisija. Sledi adrenalinski del tekmovanja, ko skupine druga drugi skušajo vdreti v sef.

Zmagovalna ekipa se nato udeleži mednarodnega tekmovanja, ki se vsako leto odvija v Izraelu. Tu se običajno zbere preko trideset skupin iz različnih koncev sveta; največ iz Evrope in Amerike.

Zabavna statistika

Ali ste vedeli, da so v Gimnaziji Želimlje v zadnjih 25-letih …

… pisali več kot 9000 testov?

… imeli povprečno zaključno oceno pri matematiki 2,99?

… pojedli skoraj 160 ton mesa?

… pretekli 350.000 km? (Kar je toliko, kot če bi 9-krat obkrožili Zemljo.)

… opravili več kot 270.000 šolskih ur?

… pridobili 4821 neopravičenih ur.?(Kar je manj kot 1 neopravičena ura na dijaka.)

… izdali 867 spričeval z odličnim uspehom?

… porabili približno 3.500.000 A4 listov? (Z njimi bi lahko prekrili 33 nogometnih igrišč.)

… imeli 78 zlatih maturantov?

Ali ste vedeli …

… da dijaki Gimnazije Želimlje prihajajo iz 123 različnih občin?

… da ima vsak razred na Gimnaziji Želimlje svojega “skritega agenta”, ki zapisuje smešne izjave profesorjev in dijakov, ki so kasneje objavljene v dijaškem glasilu Še en Preblisk?

… da se dijaki ob vpisu na Gimnazijo Želimlje odločijo za tretji tuji jezik: latinski ali španski?

… da se dijaki lahko pripeljejo do Gimnazije Želimlje s kartico Urbana?

… da ⅔ dijakov Gimnazije Želimlje biva v Domu Janeza Boska?

… da vsako leto na dan, ko goduje zavetnik mladih don Bosko (31. januar), vsi skupaj praznujejo in se poveselijo?

 

Besedilo, fotografije in posnetki: Špela Potočnik in arhiv Gimnazije Želimlje