Na supervizijo vabljeni strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju (vrtci, šole, dijaški domovi, vzgojni zavodi itd.). Udeleženci bodo v mali skupini osvetljevali različne situacije in vprašanja, povezana  z vzgojnim in pedagoškim delom z otroki oz. mladimi ter iskali odgovore nanje. Program obsega 10 srečanj (okvirno na 14 dni), vsako srečanje traja 3 šolske ure.

Supervizijo bo vodila supervizorka Julija Pelc.

Datum prvega srečanja: Ljubljana, 25. 1. 2017, prijave do 16. 1. 2017.

Več informacij nadete tukaj.