Kar učenec prinaša s seboj v svojem intimnem psihološkem svetu, pomembno vpliva na odnos z ostalimi učenci in učitelji. Odgovornost za odnos pa je vselej na strani odraslega/učitelja, s tem pa tudi iskanje načinov, ki bodo otroka lahko opolnomočili, da bo kljub slabim izkušnjam uspel napredovati v srečnejšega posameznika.

Vsebina seminarja:

  • Razvojne posebnosti otroka
  • Otrok v stiski
  • Oblikovanje kakovostnega stika
  • Prekinitve kontakta, prisebnost, prisotnost
  • Med vzrokom in posledico nemirnih otrok
  • Senčni otroci
  • Podpora strokovnim delavcem
  • Viri notranje moči

Prijave zbirajo do 7. 2. 2017 oz. do zapolnitve mest.

Več informacij