Vsebina:

Na seminarju se bomo seznanili z živalskim svetom vrtov in njegovem pomenu v tem okolju. Ob projekciji fotografij bomo spoznavali posamezne vrste in živalske skupine in njihove življenjske navade. Naučili se bomo kakšna mora biti prava ptičja gnezdilnica in kako bomo z različno velikimi vhodnimi odprtinami v njih privabljali raznolik izbor gnezdečih ptic. Spoznali bomo netopirje in kako izdelati netopirnice, gnezdilnice za samotarske čebele in panje za čmrlje. Obravnavali bomo dvoživke in ob njih pomen vrtne mlake ter kakšnim zahtevam mora ta ustrezati, da bo privabila kar največ živalskih obiskovalcev in stalnih prebivalcev. Zimsko krmljenje ptic je odličen in otrokom privlačen način spoznavanja s pernatimi gosti. Naučili se bomo kam namestiti krmilnico, da bo varna pred plenilci, higieno in pomen krmljenja ptic. Spoznali se bomo s stalnimi vrstami ptic in severnimi gosti, ki nas obiščejo samo pozimi.

Vsebina je primerna tako za vzgojitelje in učitelje naravoslovnih predmetov.

Vodi: Ivan Esenko

Več informacij.