Spoštovane učiteljice in učitelji, cenjene vzgojiteljice in vzgojitelji, pedagogi, kateheti, starši!

Luč prodira v temo, toplota njenega ognja in toplina odnosov, ki jih prinaša, preganjata mraz, Bog se rojeva v ta svet. Ob božiču gotovo na poseben način. Želim vam, da bi to zares doživeli v krogu svojih najbližjih, da bi čutili soj te luči in v vsej globini razumeli pomen svetlobe, ki jo Jezus prinaša v naš svet.

Vaš poklic je pravzaprav poklicanost k temu, da bi živeli to božično skrivnost. Poklicani ste k temu, da bi v ta svet prinašali luč in iz njega odganjali temo, da bi osvetljevali in kazali pot otrokom in mladim, ki so vam zaupani, ter v njihovih življenjih predstavljali svetilke, ob katerih bi se oni lahko greli in vnemali.

In Bog, ki postaja človek, nam kaže, kako lahko sledimo temu poklicu. On, ki je svojemu ljudstvu poprej govoril po prerokih, je sedaj postal nebogljen otrok, da bi se nam približal. In prav to – se zdi – je edina pot do naših src. Prava, resnična bližina, ki jo lahko vzpostavijo le pristni medosebni odnosi.

Želim vam, da bi vas praznovanje teh praznikov zares napolnilo in še bolj opogumilo, da bi zmogli v svojem poklicu vedno znova živeti poslanstvo prinašanja luči in nenehnega vstopanja v odnose. Da bi vi in po vas vaši učenci postajali resnično vedno bolj ljudje drug drugemu v tem svetu, ki tovrstne svetlobe še kako potrebuje.

Hvala vam za vse iskrice, plamene in požare, ki jih netite, in lepo praznovanje!

 

+ Stanislav Zore OFM

ljubljanski nadškof metropolit

predsednik Komisije za šolstvo pri SŠK