Po uvodnem nagovoru predsednice DKPS Marije Žabjek in dramski uprizoritvi odlomka iz Slomškovega dela Blaže in Nežica v nedeljski šoli je sledil recital dramskega igralca Anatola Šterna, ki je zbrane popeljal v Prešernov Krst pri Savici.

Kulturni program z nagovorom evropskega poslanca Lojzeta Peterleta je spremljalo ubrano petje družinskega pevskega zbora KD Jurij Mozirje. Gospod Peterle in predsednica DKPS Marija Žabjek pa sta tudi podelila Slomškova priznanja.

Sveto mašo je v župnijski cerkvi daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. V pridigi se je dotaknil tudi gesla letošnjega Slomškovega dne:  “Berite, in kar ste brali, dobro preudarite!” Poudaril je, da je danes pomembno, da presojamo, kaj beremo, in da nam to, kar beremo, prinaša mir in ne nemira. Obogateni s Slomškovimi mislimi se vračamo v delovna okolja, kjer bomo s pomočjo Božje milosti svoj trud usmerjali v krepitev narodne istovetnosti, kulturnega napredka in znali izluščiti pomembne odločitve za prihodnost.

Dobitniki Slomškovega priznanja

Ana Nahtigal je svetovalna delavka v osnovni šoli na Mirni. Sodelovala je v okviru ministrstva za šolstvo pri uvajanju devetletke, vodila seminarje za učitelje v okviru Zavoda za šolstvo, mnogo let bila vodja šolskih svetovalnih delavcev Dolenjske, sodelovala na posvetih …

Darjana Toman je končala študij na Teološki fakulteti v Ljubljani. Je ravnateljica Akademije Mericianum. Njeno temeljno poslanstvo je odgovornost za Katehezo Dobrega pastirja v Sloveniji. Organizirala je in se sama udeležila prvega programa izobraževanja za katehiste Kateheze Dobrega pastirja (KDP) v Sloveniji.

Marija Glinšek je vzgojiteljica predšolskih otrok. Njeno izjemno močno področje je likovno: od slikarstva in risanja do oblikovanja. Globok čut za sočloveka razodeva njeno bogato čustveno inteligenco. S svojo vedrino in srčno milino vedno obogati skupnosti, v katerih sodeluje.

Naziv častni član DKPS je prejela gospa  Slavica Navinšek, ki je bila ravnateljica Srednje zdravstvene šole v Ljubljani. Po ukinitvi usmerjenega izobraževanja se je prizadevala, da se je na njihovo šolo ponovno vrnila gimnazija. S kolegi se je trudila in uspela ohraniti zdravstveno šolo in jo preseliti na novo lokacijo ter se trudila za postavitev ugledne gimnazije, ki je nekoč že slovela.

Prejemniki priznanj so predstavili svojo življenjsko in delovno pot, tkanje vezi in delovanje za DKPS ter svoj odnos do Slomškovega priznanja.

Jasna Korbar