Pomembni datumi za devetošolce:

  • 9. in 10. 2. – informativni dnevi
  • 5. 4. – zadnji dan za oddajo prijave za vpis v 1. letnik
  • 10. 4. – javna objava stanja prijav
  • 25. 4. – zadnji dan za prenos prijave
  • 30. 5. – javna objava omejitev

V času, ko se devetošolci odločajo o izbirah, ki bodo v veliki meri oblikovale njihovo prihodnost oziroma vsaj prvih nekaj let te prihodnosti, je prav, da tudi na tem mestu nekaj pozornosti namenimo odločitvam, ki so pred njimi. Za mladega človeka so lahko tovrstne odločitve zahtevne, tudi naporne, vsekakor pa za marsikoga predstavljajo prvo pomembnejšo izbiro, ki jo v svojem življenju opravljajo samostojno.

Mnogi bodo z izbrano srednjo šolo celo že pridobili poklic. Teh je iz leta v leto več, saj smo lahko v zadnjem obdobju opažali trend večanja vpisa na poklicne in strokovne srednje šole ob siceršnjem manjšanju generacij. Srednje poklicne in strokovne šole so na račun gimnazij pridobile v zadnjih 10 letih dobrih pet odstotkov dijakov v posamezni generaciji.

Sicer pa je generacija otrok, rojenih leta 2003, ki se prav letos vpisuje v srednje šole, mimogrede celo najmanjša generacija v zadnjem obdobju. V razpisu mest za šolsko leto 2018/2019 tako lahko naštejemo 17.085 prostih mest za bodoče dijakinje in dijake.

Kvas sveta in sol zemlje

V Sloveniji deluje približno 180 srednjih šol. Slabih 80 izmed njih je gimnazij. Med njimi so tudi štiri katoliške gimnazije, ki jih lahko najdemo v Ljubljani, Mariboru, Vipavi in v Želimljah. Čeprav dijaki, ki obiskujejo te gimnazije, predstavljajo le dobra 2 odstotka vseh dijakov v populaciji, puščajo vse štiri omenjene šole viden pečat v slovenskem šolskem sistemu.

Vsako leto se tako za vpis na eni izmed njih navduši tudi lepo število devetošolcev. V letošnjem razpisnem katalogu lahko tako najdemo podatek, da je na teh štirih gimnazijah razpisanih kar 448 prostih mest za vpis v prvi letnik. Katoliške gimnazije veljajo za kvalitetne in dobre, predvsem pa na njih v ospredje postavljajo celostno vzgojo posameznika v skupnosti in pomen odnosov.

Vse štiri gimnazije imajo ob sebi tudi pomoč in podporo dijaških domov, ki dopolnjujejo njihovo ponudbo in doprinesejo svoj delež k izgradnji pozitivnega okolja za uspešno delo in prijetne odnose. V dijaških domovih v Ljubljani in Mariboru zaradi njune lokacije biva vse več dijakov, ki sicer obiskujejo druge šole. Preteklo leto pa je z delovanjem pričela tudi ljubljanska podružnica dijaškega doma Želimlje, ki deluje na Rakovniku in je namenjena dijakom, ki obiskujejo šole v Ljubljani.

Vabljeni, da si v nadaljevanju ogledate predstavitve vseh štirih gimnazij,
da morda malce pobrskate po njihovih spletnih straneh
in da se 9. ali 10. februarja (ob 9.00 ali 15.00) oglasite na kateri izmed njih tudi osebno!

Gimnazija Želimlje

Leto pričetka delovanja: 1991

Število prostih mest: 84

Spletna stran: http://www.zelimlje.si/

Facebook: https://www.facebook.com/zelimljezelimlje/

Gimnazija Želimlje je postavljena v mirno okolje na zelenem obrobju Ljubljanskega barja. Po zgledu svojega ustanovitelja sv. Janeza Boska skušajo salezijanci in njihovi sodelavci mlade vzgajati v dobre kristjane in poštene državljane.

Ob rednem izobraževanju je poskrbljeno tudi za veliko zanimivih obšolskih dejavnosti. Študijska potovanja po Evropi in dnevi komunikacije na Pohorju oz. v Veržeju zaokrožujejo zelo pestro ponudbo.

Ob Gimnaziji Želimlje je tudi dijaški dom, v katerem biva večji del dijakov, saj se na šoli izobražujejo dijaki iz cele Slovenije in celo zamejstva.

Vzgoja temelji na zaupanju in odgovornosti. To vnaša v medsebojne odnose svojevrstno ozračje domačnosti in prijateljstva.

 

Škofijska gimnazija Vipava

Leto pričetka delovanja: 1991

Število prostih mest: 84

Spletna stran: http://www.sgv.si/

Facebook: https://www.facebook.com/skofijskavipava/

Na Škofijski gimnaziji Vipava z znanjem in srcem učijo razmišljati ter spodbujajo k delovanju. Ob prizadevanju za kvalitetno izobrazbo se trudijo tudi za spoštljive medsebojne odnose, spodbujajo medsebojno pomoč in prostovoljstvo, vzgajajo za solidarnost, krepijo narodno zavest, omogočajo mednarodne povezave in ponujajo še marsikaj.

Šola se nahaja v mirnem in prijetnem okolju, v urejeni in lepi šolski stavbi. Na vzpetini nad Vipavo se nahaja tudi dijaški dom, do katerega gimnazijce loči le kratek sprehod skozi mesto.

V Vipavi si želijo mlade vzgojiti v bogate človeške osebnosti, v narodno zavedne državljane, odprte tudi za planetarne probleme, občutljive za okolje, v katerem živijo, in odprte do drugih kultur in drugače mislečih. Zavedajo se, da v teh prizadevanjih ne morejo zaobiti moralno-etične in duhovno-verske razsežnosti vzgoje.

 

Škofijska Gimnazija Antona Martina Slomška

Leto pričetka delovanja: 1996

Število prostih mest: 112

Spletna stran: http://www.slomskov-zavod.si/

Facebook: https://www.facebook.com/zgamsinavrh/

Facebook DD: https://www.facebook.com/dijaskidom.ams/

Poleg izobraževanja je na Škofijski gimnaziji v Mariboru pomembna vzgoja mladostnikov. Ti imajo možnost, da se v štirih gimnazijskih letih razvijejo v odgovorne, spoštljive in zadovoljne odrasle ljudi. Poleg znanja širijo obzorja ter vzgajajo spoštovanje, povezovanje in čut za sočloveka. Spodbujajo sodelovanje, duhovnost in kritično mišljenje. Dijaki pravijo, da niso le številke, saj so odnosi med profesorji in dijaki pristni ter iskreni. Želijo si, da se pri njih vsakdo počuti kot del celote.

V tesnem sodelovanju s starši, z različnimi projektnimi dnevi, razrednimi srečanji, delavnicami, s predavanji, pričevanji povabljenih gostov na gimnaziji in v dijaškem domu usmerjajo dijake k vrednotam, ki pripomorejo k dobremu. Spodbujajo medsebojno dijaško pomoč, tutorstvo, spoštljive in odprte odnose, ki mlade osveščajo k temu, da ne mislijo le nase in na svoj uspeh, temveč osebnostno zorijo in gradijo lepe odnose, ki segajo v študijska in kasnejša leta. S tem se šola odziva na potrebo preobrazbe slovenske družbe, ki najprej kliče po biti in šele nato imeti.

 

Škofijska klasična gimnazija

Leto pričetka delovanja: 1993

Število prostih mest: 168

Spletna stran: http://www.stanislav.si/

Facebook: https://www.facebook.com/Skofijska/

Facebook DD: https://www.facebook.com/Jeglicev/

Šolski moto “Amor magister optimus” na ŠKG poskušajo kar najbolj udejanjati v življenju in delu na šoli. Prizadevajo si, da bi dijaki lahko do polnosti razvili vse svoje potenciale. Velik poudarek namenjajo medosebnim odnosom, gradnji razrednih skupnosti in seveda tudi akademski odličnosti. To pomeni, da so “škofijci” vsako leto med najuspešnejšimi na maturi in predvsem da po končanih štirih letih obiskovanja Škofijske klasične gimnazije s seboj odnesejo kar nekaj prijateljstev in morda še več lepih spominov.

Ti spomini pa nastajajo tako pri pouku, kot morda še bolj pri številnih drugih dejavnostih, ki potekajo ob pouku. Med njimi so seveda najbolj zanimive ekskurzije, ki naše dijake čakajo v vsakem letniku, pa izmenjave, ko gre skorajda vsak dijak za kak teden sam ali v manjši skupini nekam v tujino. Poleg teh priložnosti pa je še mnogo možnosti za skupno ustvarjanje spominov – bodisi na krožkih, razrednih vikendih, dnevih dejavnosti, športnih, glasbenih ali preprosto družabnih dogodkih.

Na šoli svoje znanje in izkušnje ter prijateljstva in življenjska spoznanja pridobiva več kot 600 dijakov. Sama zgradba je stara dobrih 100 let, a je bila obnovljena in nudi vse sodobne možnosti za izvajanje pouka in sledenje poslanstvu, ki je izobraževanje in vzgoja posameznika v skupnosti na temelju krščanskih vrednot in klasičnosti v razgledano, ustvarjalno in plemenito osebnost, pripravljeno za nadaljnjo celostno rast in odgovorno življenje v družbi.