Magis v latinščini pomeni “več, boljše, popolnejše”.  Za nekaj več si prizadeva tudi Jezuitski kolegij Magis, ki študentom in študentkam ponuja okolje, v katerem lahko osebno in duhovno rastejo ter so hkrati uspešni tudi pri študiju.

Delovanje kolegija vodi študentski odbor, ki zagotavlja demokratično delovanje in aktivno sodeluje z jezuiti v upravljanju kolegija. Sestavljajo ga predsednik/ca in podpredsedniki, ki jih vsako leto izvolijo študentje kolegija.
Vsak študent oziroma študentka sodeluje pri eni izmed delovnih skupin, kot so medijska skupina, duhovna skupina, skupina za marketing, skupina za prostočasne dejavnosti.

Kratek film predstavlja delovanje kolegija, vlogo študentov, mentorje in cilje, ki jih skušajo doseči. 

Magis zaznamujejo akademska odličnost, krepitev značajnosti in predano služenje.

Akademska odličnost

Kolegij stremi k nepopustljivemu standardu odličnosti v poučevanju, učenju, ustvarjanju in šolanju znotraj
disciplin in med njimi. Osebna in akademska integriteta vključujeta poštenost in odgovornost.

Krepitev značajnosti

Kolegij stremi izoblikovanju celostne osebe: moških in žensk, ki jih odlikuje intelektualna temeljitost,
moralnost, zrela vera, grajenje skupnosti in sposobnost sprejemanja etičnih odločitev.

Predano služenje

Kolegij stremi k pripravljanju družbeno odgovornih državljanov sveta, ki prispevajo k intelektualni, gospodarski, verski in kulturni vitalnosti družbe s služenjem tistim, ki imajo najslabši dostop do virov
in tako prispevajo k uspevanju vseh.

Več o Jezuitskem kolegiju Magis.

Več filmčkov.